ข้อมูลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางระกำ เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เป็นชุมชนที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีคูคลอง และต้นระกำมากมาย ชาวบ้านใช้ไม้ระกำเป็นวัตถุดิบในการเผาถ่าน ซึ่งถือว่าเป็นถ่านไม้เนื้อดี จึงได้ชื่อว่า "บางระกำ" แต่ปัจจุบันนี้ ไม้ระกำเหลืออยู่จำนวนน้อย

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ลักษณะพื้นที่ตอนบนมีความลาดเอียง จากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ บริเวณตอนกลางตำบลเป็นแอ่ง มีแม่น้ำยมไหลผ่านระหว่างกลางตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ

อาชีพ

ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,719 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำ ประมาณ 5 กม. ค่าโดยสาร 6 บาทมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สายพิษณุโลก-กำแพงเพชร ผ่านตอนกลางของตำบล ซึ่งใช้ติดต่อกับอำเภอเมืองฯ และชุมชนใกล้เคียง และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 ติดต่อกับตำบลคุยม่วง และอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

ผลิตภัณฑ์

คุ้กกี้สิงคโปร์,ไวน์สมุนไพร

สถานที่

สวนทรัพย์รีสอร์ท

โรงแรม
1 สวนทรัพย์รีสอร์ท 13-14 ถนนพิษณุโลก-บางระกำ อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร : 0 5537 1210 , 0 5537 1088 แฟกซ์ : 0 5521 5956 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ทรัพย์ธานี สวนทรัพย์รีสอร์ท อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุ้กกี้สิงคโปร์ เป็นขนมคุ้กกี้ โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2 ไวน์สมุนไพร (กระชายดำ) กระชายดำเป็นสุมนไพรที่เก่าแก่มีมานานแล้ว เป็นสุมนไพรประจำตัวของพวกชาวเขา เผ่าแม้ว - ม้ง ที่อาศัยอยู่ตามภูเขาทางตอนบนของประเทศไทย มีสรรพคุณทางโบราณ ที่สืบทอดกันมา คือ ใช้ทานเป็นยาอายุวัฒนะ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อย บำรุงโลหิตสตรี ผิวพรรณผ่องใส

สินค้าโอทอป ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก