ข้อมูลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าต่อ ๆกันมาตำบลวงฆ้องในสมัยก่อนมีเรือบรรทุกสินค้ามาจากทางเหนือ ตามลำน้ำน่าน เมื่อเรือแล่นมาถึงวัดวงฆ้องในปัจจุบัน เกิดพลิกคว่ำ เพราะว่าเป็นทางโค้ง หลังจากนั้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลง คล้าย ๆเป็นเสียงฆ้อง เสียงกลอง จึงตั้งชื่อตำบลเป็นตำบลวงฆ้องในปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลวงฆ้อง เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ บริเวณเหนือเขื่อนนเรศวรเหมาะกับการทำการเกษตร สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำหลักสำหรับใช้พื่อการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะต้อง และเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

อาชีพ

ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,889 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 56 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1310 เส้นทางระหว่างอ.เมือง จ.พิษณุโลก ถึง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
2. ทางหลวงชนบท เส้นทางระหว่างอ.พรหมพิราม ถึง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

ผลิตภัณฑ์

เต้าเจี้ยว

สถานที่

สถานีอนามัยตำบล วัดวงฆ้อง วัดว้ามะด่าน วัดย่านยาว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เต้าเจี้ยว เป็นเต้าเจี้ยวทำจากถั่วเหลือง คัดพิเศษ บรรจุขวดหลายขนาด

สินค้าโอทอป ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก