ข้อมูลตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชมพู เดิมเขียน "ชมภู" หมายถึงการชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้หนาแน่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอวังทอง ต่อมาตำบลชมพู ได้แยกการปกครองจากอำเภอวังทองมาขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอเนินมะปราง ชื่อหมู่บ้านตำบลได้เปลี่ยนคำเขียนจาก "ชมภู" เป็น "ชมพู" ตามสำนักทะเบียนราษฎร์ กอปรกับอดีตตำบลชมพู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีชมพู ซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ตำบลชมพู ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคา 2528 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537

พื้นที่

มีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 335 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 209,745 ไร่ มีหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบภูเขา 4 หมู่บ้าน และที่ราบเชิงเขา 11 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่และเป็นแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ไร่ข้าว มันสำปะหลัง สวนมะม่วง สวนยางพารา สวนลำไย สวนเงาะ ฯลฯ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเนินมะปราง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าหมื่นราม ต.พันซาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผลไม้
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,541 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลนั้นสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 4 เส้นทาง คือ
- เดินทางจากที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
- เดินทางจากอำเภอวังทอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
- เดินทางจากตำบลเนินมะปราง ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
- เดินทางจากตำบลแก่งซอง อ.วังทอง ระยะทาง 38 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะนิยมใช้การเดินทาง เส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 ในการเดินทางเข้าสู่ตำบล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมัดหมี่

สถานที่

1) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
2) ถ้ำพระ ถ้ำเขางอบน้อยงอบใหญ่
3) เขตอนุรักษ์ป่าชุมชน
4) สวนผลไม้ (สวนลำไย) เป็นทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขา
5) อ่างเก็บน้ำ
6) ศูนย์ JVC เป็นโครงการของ NGO

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง บริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จเปิดหมู่บ้านรักไทย (4 หมู่บ้าน) เมื่อปี 24 มีต้นไม้บริเวณรอบ ๆ ร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อน และตกปลา
2 ไร่กฤษณา เป็นไร่ลำไย ภายในไร่มีไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ลำไย เงาะ กระท้อน เป็นต้น มีอาคารเหลี่ยมตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นสันภูเขาสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพได้รอบ ๆ มีสวนหย่อม สำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนพันธุ์ไม้ ดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งไว้สวยงามเหมาะสำหรับถ่ายภาพที่สวยงาม และเหมาะสำหรับพักผ่อนบรรยากาศสบาย ๆ
3 ไร่กฤษณา บ้านพักอีกบรรยากาศหนึ่งของเจ้าของไร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกปลาย่างแมงดา น้ำพริกปลาย่างแมงดา
2 ผ้าทอมือไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ เป็นการนำไหมพื้นเมือง และผ้าที่ทำจากไหมประดิษฐ์ หรือฝ้าย ทอเป็นผืน
3 ผ้าทอลายมัดหมี่ ผ้าทอลายมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก