ข้อมูลตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เล่ากันว่าชาวบ้านที่มาอยู่ที่นี้ อพยพมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ส่วนมากเป็นชาวไทยพวน และลาวภูเขียว อพยพเข้ามาหาที่ตอนตั้งถิ่นฐานและตั้งชื่อว่าบ้านดอน ต่อมาเมื่อได้หักร้างถางป่าจนเป็นทุ่งโล่งกว้าง มีต้นโพธิ์ใหญ่ยืนตระหง่านอยู่กลางทุ่ง เป็นที่นับถือของประชาชนอย่างมากจึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านทุ่งโพธิ์

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองณงค์ไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกผ่านตำบลตะขบลงสู่แม่น้ำน่าน ระยะทางไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม จักสานผักตบชวา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 457 ครัวเรือน

การเดินทาง

1.เดินทางโดยถนนบ้านวังหลุม-บ้านหนองพยอม
2.เดินทางโดยถนนบ้านตะพานหิน-เพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

จักสานผักตบชวา

สถานที่

1.สถานีอนามัย
2.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
3.วัดทุ่งโพธิ์
4.วัดวังตลุก
5.วัดหนองเครือซูด ม.6
6.วัดบึงบาง ม.7
7.ศูนย์การเรียนชุมชุม
8.โรงเรียนมัธยมทุ่งโพธิ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผักตบชวา กระเป๋าผักตบชวา
2 กุหลาบดินไทย กุหลาบดินไทย
3 จักสานผักตบชวา จักสานผักตบชวา

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน พิจิตร