ข้อมูลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมบริเวณนี้ เป็นป่าทึบ มีพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมาก และในบริเวณพื้นที่นี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีราษฎรเข้ามาบุกเบิกที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก ตั้งบ้านเรือนกลายเป็นชุมชนใหญ่ เรียกชื่อตามชื่อไม้ตะคล้อ เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอตะพานหิน ต่อมาแยกเป็นตำบลตะคล้อ มีหมู่บ้านเขาทราย บ้านตะคล้อ และบ้านลำประภา ต่อมามีการก่อสร้างถนน จาก อ.ตะพานหิน - เพชรบูรณ์ จึงทำให้มีความเจริญมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลทับคล้อ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 52,237.5 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,981 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,670 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เส้นทางสายอินทร์บุรี-วังทอง โดยผ่านสี่แยกเขาทราย
- เส้นทางภาคอีสาน ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์
- เส้นทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ลงที่สถานีตะพานหิน แล้วต่อรถโดยเข้าตำบล

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้จันทน์-สมุนไพรจุดกันยุง

สถานที่

1) วัดมงคลทับคล้อ
2) วัดทับคล้อ (สวนโพธิ์)
3) ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ
4) เทศบาลตำบลทับคล้อ
5) องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
6) โรงพยาบาลทับคล้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหิ้วทรงชมพู่ลายเปียสาม กระเป๋าหิ้วทรงชมพู่ลายเปียสาม
2 กล้วยกรอบแก้ว กล้วยกรอบแก้ว
3 ข้าวหลาม ข้าวหลาม
4 ดอกไม้จันทน์ ทำดอกไม้จันทน์ จัดทำช่อเชิญ พวงหรีด และดอกไม้ประดิษฐ์ รูปแบบต่าง ๆ
5 ดินปั้นกระละเล่นเด็กไทย ดินปั้นกระละเล่นเด็กไทย
6 มอเตอร์ไซด์สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซด์สามล้อเครื่อง
7 สมุนไพรจุดกันยุง สมุนไพรจุดกันยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ทดแทนยาจุดกันยุงที่วางขายอยู่ตามตลาดทั่วไป ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและกลิ่นของตะไคร้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่น
8 สามล้อถีบ(ไทย) สามล้อถีบ(ไทย)
9 เทียนหอม เทียนหอม
10 แหวนเงิน แหวนเงิน

สินค้าโอทอป ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร