ข้อมูลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตได้มีเรือบรรทุกสากล่องตามลำน้ำคลองสาริกา และเรือบรรทุกสากได้ล่มจมลงแม่น้ำ จนเวลาผ่านไปมาเจอสากในน้ำ จึงได้ชื่อว่าตำบลสากเหล็ก

พื้นที่

เนื้อที่ประมาณ 88.3 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนน้ำท่วมขัง เก็บกักน้ำไม่อยู่ แบ่งการปกครอง 15 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 12 , 14 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ที่ 4 , 13 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 9 , 15 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 3 , 14 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,612 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 737 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.43 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดพิจิตรเข้าสู่ตำบล สามารถใช้เส้นทางสายพิจิตร – สากเหล็ก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอบ้านท่าพิกุล, ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1) วัดเกาะแก้ว
2) วัดไทรย้อย
3) วัดสากเหล็กเหนือ
4) วัดถ้ำคะนอง
5) วัดปากคง
6) วัดท่าพิกุล
7) ที่ว่าการกิ่งอำเภอสากเหล็ก
8) สำนักงานประถมศึกษากิ่งอำเภอสากเหล็ก
9) ที่ทำการไปรษณีย์กิ่งอำเภอสากเหล็ก
10) สถานีตำรวจกิ่งอำเภอสากเหล็ก
11) เทศบาลตำบลสากเหล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดไทรย้อย

ร้านอาหาร
1 ต้านครัว ปตท. ถนนวังทอง - เขาทราย อาหารจานเดียว
2 ร้านอร่อย ถนนวังทอง - เขาทราย อาหารทั่วไป
3 ร้านเต๋าไก่ตุ๋น ถนนวังทอง - เขาทราย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าแฟชั่น (ลายน้ำตาลขาว) กระเป๋าแฟชั่น (ลายน้ำตาลขาว)
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
3 น้ำมันหอมประสมสมุนไพร น้ำมันหอมประสมสมุนไพร
4 ผ้าทอไหมประดิษฐ์ ผ้าทอลายต่าง ๆ
5 ผ้าหมี่ลายต้นสน ผ้าหมี่ลายต้นสน
6 เสื้อม่อฮ่อม เสื้อม่อฮ่อม
7 โคมต้นมะพร้าว โคมต้นมะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก พิจิตร