ข้อมูลตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ไทรงาม มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งกระทั่ง บ้านทุ่งทอง บ้านบึงลี บ้านคลองสะแวด บ้านวังกระสูบ บ้านหนองเค้าแมว บ้านบึงลีใต้ บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา

พื้นที่

ตำบลโพธิ์ไทรงามเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา อากาศร้อน มีลำคลองธรรมชาติ และคลองส่งน้ำไหลผ่านพื้นที่หลายสาย ลักษณะดินเป็นดินร่วน ปนทราย เหมาะแก่การเกษตรกรรม ทำนา และทำไร่อ้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 758 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 117) กม.ที่ 42 กม. ถึง กม.ที่ 50 และถนนสายบางมูลนาก - บรรพตพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 1067) ตัดผ่านพื้นที่ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ฝรั่งแป้นสีทอง

สถานที่

1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
2. สถานีอนามัย

โรงแรม
1 ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี 350 บาท

ร้านอาหาร
1 ข้าวต้มโต้รุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี ข้าวต้ม, อาหารตามสั่ง
2 ชัยวัฒน์โภชนา หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี อาหารจานเดียว, ตามสั่ง
3 ป้าอ้วน หมู่ที่ 6 บ้านบึงลีใต้ อาหารตามสั่ง (ไทย, อีสาน)
4 เจ๊วรรณ หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี อาหารตามสั่ง
5 แซบอีหลี หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี อาหารตามสั่ง (ไทย, อีสาน)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ฝรั่งสดพันธุ์แป้นสีทอง ผลผลิตทางการเกษตรฝรั่งสด รสชาติหวาน กรอบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองวันเกษตรจังหวัดพิจิตร

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร