ข้อมูลตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เว็บไซต์ อบต.วังชมภู(http://www.wangchompu.com)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังชมภู เดิมเป็นบ้านวังชมภู ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางแยกของถนน สายสระบุรี – หล่มสัก เดิมเป็นจุดพักผ่อนของคนเดินทางสมัยก่อน ตั้งเป็นหมู่บ้านประมาณ ปี พ.ศ. 2479 – 2480 เดิมขึ้นกับตำบลนายมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพไทยได้มาตั้งหน่วยทหาร ฝ่ายสนับสนุนกำลังพลขึ้นคือ บ้านสามแยกป่าติ้ว (ตลาดเทศบาลตำบลวังชมภูปัจจุบัน) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง บ้านวังชมภูและบ้านป่าติ้ว จึงได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านสามแยกวังชมภู ต่อมามีประชาชนอาศัยจำนวนมาก ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลวังชมภู เมื่อปี พ.ศ. 2515

พื้นที่

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 21 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบลมีเนื้อที่ประมาณ 68,709.2 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 109.93 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นในเขตเทศบาลตำบลวังชมภู 400 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 0.64 ตารางกิโลเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 68,309.2 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10009.29 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นหุบเขา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทั้งหมด 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล 12 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,724 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 743 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขนาดเล็ก และรถยนต์รับจ้าง ตามถนนทางหลวงหมายเลข 21 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ระยะทาง 21 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และระยะทาง 322 กม.จากกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

แยมมะขาม,กล้วยม้วน,ถั่วทอดสมุนไพร

สถานที่

1) วัดช้างเผือก (วัดหลวงพ่อทบ) วัดศิลาโมง
2) วัดวังทองเจริญธรรม, วัดวังชมภู
3) มัสยิดวังชมภู
4) องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
5) ศูนย์สุขภาพชุมชน
6) น้ำตกวันเพ็ญ, น้ำตกลานทอง, สวนป่าเขารัง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเขาใหญ่ (วันเพ็ญ) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีน้ำตก 7 ชั้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำค้างคาว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ และเดินป่า ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ประมาณ 13 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง ต. วังชมภู อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์
2 น้ำตกเขาใหญ่ (วันเพ็ญ)
3 น้ำตกลานทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเป็นลาดหินกว้าง เป็นน้ำตก 3 ชั้น ชั้นกลางเป็นลานหิน ชั้นล่างเป็นแอ่งน้ำ และชั้นที่ 3 เป็นน้ำตก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านยาวีเหนือ ต. วังชมภู อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
4 วัดวังทองเจริญธรรม เป็นวัดสำหรับปฏิบัติธรรม วิปัสสนา โดยมีหลวงพ่อบุญช่วย และมีแม่ชีมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ เป็นวัดที่อยู่ในเขตป่าสงวน ร่มรื่น และวัดได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้ด้วย ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ประมาณ 7 กิโลเมตร
5 วัดช้างเผือก (วัดหลวงพ่อทบ) เป็นวัดที่หลวงพ่อทบ มาบูรณะซ่อมแซม เป็นเจ้าอาวาส และมรณะภาพ ที่วัดนี้ และร่างของหลวงพ่อทบก็บรรจุอยู่ในโลกแก้ว เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านยางหัวลม ต. วังชมภู อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
6 วัดช้างเผือก (วัดหลวงพ่อทบ)
7 วัดวังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม วิปัสสนา และฝึกอบรม บริเวณวัดร่มรื่น และสวยงาม ระยะห่างจาก อบต.ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านวังเจริญ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
8 มัสยิดวังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์

ร้านอาหาร
1 นิดอาหารป่า หมู่ที่ 3 บ้านวังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ โ อาหารป่า
2 บ้านสวนคลาสสิค หมู่ที่ 9 บ้านโนนโรงเลื่อย ต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูร อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง
3 สวนน้ำจุ๋มจิ๋ม หมู่ที่ 12 บ้านวังเจริญ ต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง (ปลา)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยแผ่นอบ กล้วยแผ่นอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 น้ำมัลเบอร์รี่เข้มข้น น้ำมัลเบอร์รี่เข้มข้น
3 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา
4 มะขามกวนท๊อฟฟี่ มะขามกวนท๊อฟฟี่
5 มะขามหวาน มะขามหวาน
6 เปลญวน (ผ้า) เปลญวน (ผ้า)
7 แยมมะขาม เป็นแยมที่ผลิตจากมะขามหวาน มีรสเปรี้ยว และรสกระชายดำ บรรจุใส่ขวด

สินค้าโอทอป ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เพชรบูรณ์