ข้อมูลตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพุทธบาทยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อปี 2539 โดยมีนายสมเดช ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง และนายสุบิน จันทวงษ์ เป็นประธานสภาฯ และต่อมาครบวาระได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อปี 2543 โดยมีนายสมเดช ธรรมมา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วยตูม หมู่2 บ้านน้ำพุ หมู่3 บ้านน้ำลัด หมู่4 บ้านห้วยงาช้าง หมู่5 บ้านหนองตาด หมู่6 บ้านกกจั่น หมู่7 บ้านซับสีทอง หมู่8 บ้านผาทอง หมู่9 บ้านคลองบอป หมู่10 บ้านโป่งตะแบก หมู่11 บ้านถ้ำเขาเครือ หมู่12 บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่13 บ้านลาดน้อย หมู่14 บ้านหนองเล้าไก่ หมู่15 บ้านโค้งผักชี หมู่16 บ้านวังมะปราง

พื้นที่

ที่ตั้งเลขที่ 429 หมู่ที่ 5 ต. พุทธบาท อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ ระยะห่างจากอำเภอชนแดน 3,300 เมตร ภูมิประเทศ เป็นเนินเขาและที่ราบเป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น แปรรูปสินค้าเกษตร เย็บผ้า เลี้ยงสัตว์ เพราะชำกล้าไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 26 หลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์โดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

มะขามแปรรูป ขนมอบ

สถานที่

1) วัดหลวงพ่อทบ
2) น้ำตกแสนสมบูรณ์
3) อ่างเก็บน้ำถ้ำผาทอง
4) ถ้ำเขาเครือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนุนอบเนย ขนุน 100% อบแห้งใส่เนยและเกลือ
2 มะขามแปรรูป ได้แก่ มะขามกวน มะขามคลุก มะขามแช่อิ่ม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์