ข้อมูลตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาเกาะ เป็นตำบลที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนมีอาชีพทำนา มีฐานะปานกลาง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลุ่ม อยู่ใกล้กับเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. น้ำเฮี้ย อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 543 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 26 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทางหล่มสัก – หล่มเก่า ระยะทางจากตัวอำเภอหล่มเก่า ถึงตำบลนาเกาะ ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน

โรงแรม
1 ภูหินวิว รีสอร์ท 106 หมู่ 5 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร : 0-5682-8864 , 0-2278-0070 , 08-1227-4078 จำนวนที่พัก 22 ห้อง , ราคา 1,000 - 4,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ทำกระติบข้าว สานหวดนึ่งข้าวเหนียว ทำกระด้ง ตะกร้า หวด ไซ

สินค้าโอทอป ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์