ข้อมูลตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีเทพ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีเทพ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านนาตะกรุด 2.บ้านนาตะกรุด 3.บ้านนาตะกรุด 4.บ้านโคกสะแกลาด 5.บ้านศรีเทพน้อย 6.บ้านบึงนาจาน 7.บ้านท่าไม้ทอง 8.บ้านเกาะลำโพง 9.บ้านแม่น้ำแควป่าสัก 10.บ้านท่าเลียง 11.บ้านสระปรือ 12.บ้านรักไทย 13.บ้านหลักเมือง 14.บ้านคลองมะกอก

พื้นที่

พื้นที่บริเวณตำบลเป็นแอ่ง หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก ดินส่วนมากเป็นดินเหนียว ช่วงที่ฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสะอาด, ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,611 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 แล้วแยกใช้เส้นทางลาดยางมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานศรีเทพที่ข้างที่ว่าการอำเภอศรีเทพ ก็จะเข้าสู่ตำบลศรีเทพ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน-ศิลปประดิษฐ์

สถานที่

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เมืองศรีเทพเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ หรือ 4.7 ตารางกิโลเมตร ภายในตัวเมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออก 8 ช่องทาง พื้นที่ภายในเป็นที่ราบลอนคลื่น
2 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้ว และยังไม่ได้ขุดแต่งประมาณ 70 แห่ง ส่วนเมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน มีช่องทางเข้าออก 7 ช่องทาง มีสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และมีโบราณสถานกระจายอยู่แบบเดียวกับเมืองส่วนใน
3 กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ ในอุทยานศรีเทพ กลุ่มปฏิมากรรมรูปพระอาทิตย์ พบจำนวน 4 องค์ สามองค์จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และอีกองค์อยู่ในต่างประเท ลักษณะทางศิลปะโดยรวมๆ แล้ว เป็นประติมากรรมรูปบุคคลสวมหมวกทรงกระบอก มีลวดลายประดับสามด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังมีประภามณฑล สวมเสื้อคลุมยาวแนบเนื้อ สวมต่างหู กรองศอทั้งสี่องค์ มีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของระเบียบการตกแต่ง แต่จะต่างกันในส่วนของรายละเอียด เช่น หมวกทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยม และในองค์ที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2531 มีหนวดและเครา คล้ายกับชายมีเคราในศิลปะอินเดีย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แจกันดอกไม้
2 ผลิตภัณฑ์ที่นอน ผลิตภัณฑ์ที่นอน เช่น ผ้าห่มสำลี, ปลอกผ้านวม, มุ้ง, หมอน, ที่นอนปิกนิค เป็นต้น
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ประดิษฐ์จากผ้ามาสร้างสรรค์เป็นที่นอน ผ้าห่ม ที่นอนปิคนิก หมอน หลากสีสัน หลายรูปแบบ มีการพัฒนารูปแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอ
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
5 ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง
6 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม
7 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม
8 ศิลปประดิษฐ์ สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีความหลากหลายจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีทั้งทำเสื้อที่ระลึก จักสาน กรอบรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เย็บปัก งานเหล็กดัด

สินค้าโอทอป ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์