ข้อมูลตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าแดง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแดง บ้านท่าสวาย บ้านลำกง บ้านท่าเยี่ยม บ้านไร่ขอนยางขวาง บ้านนาทุ่ง บ้านโคกสูง บ้านเนินคนธา บ้านเนินสะเดา บ้านโคกสระแก้ว บ้านหนองม่วง

พื้นที่

เป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม ดินส่วนมากเป็นดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกมะม่วง ปลูกมะขาม และพืชยืนต้นต่าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังโบสถ์ ,ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังท่าดี, ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตรกรรม

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 แล้วเดินทางต่อผ่านตัวอำเภอศรีเทพ มุ่งหน้าเข้าสู่ อ.บึงสามพัน แล้วแยกขวามุ่งหน้า ต.กันจุ เมื่อเจอสามแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางวิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ โดยตัวตำบลอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอด้วยกี่กระตุก

สถานที่

1.อบต.ท่าแดง
2.วัดทุ่งเลไลย์บ้านไร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 โคมไฟกะลาตั้งโต๊ะ
2 ผ้าทอด้วยกี่กระตุก หลากรูปแบบ หลายสีสัน สร้างสรรค์ด้วยความปราณีตตามวิถีชาวบ้าน มีทั้งผ้ามัดหมี่,ผ้ามัดหมี่(โทเร),ผ้าขาวม้า,ผ้าโสร่ง,ผ้าห่มไหมพรม,ผ้าพื้น
3 ผ้ามัดหมี่ลายกระทง ผ้ามัดหมี่ลายกระทง

สินค้าโอทอป ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์