ข้อมูลตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เล่ากันว่ามีนายพรานสองคน คนหนึ่งชื่อนายหม้อดี ดีธรรมมา และนายทอง คำอยู่ ได้ออกเดินทางเพื่อล่าสัตว์และได้พบแหล่งที่มีกวางรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ และญาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่แห่งนั้น ต่อ ๆ มาก็ค่อย ๆ ขยายจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งชื่อว่า วังกวาง กวางซึ่งหมายถึงแหล่งที่มีกวางชุกชุม จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตำบลวังกวาง เป็นพื้นที่บนภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณธัญญาหารจากธรรมชาติมากมาย แม้ว่ารายได้ของประชาชนไม่มากนัก แต่ก็สามารถอยู่ใช้ชีวิตในป่าเขาได้อย่างสบาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง หาของป่า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,349 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางสู่ตำบลวังกวาง สะดวก เพราะเป็นถนนลาดยาง จากอำเภอน้ำหนาว ระยะ 20 ก.ม. จะถึงทางแยกเข้าตำบลซึ่งต่อไปจะเป็นถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตในช่วงที่เป็นเส้นทางสูงชัน ระยะทาง 9 ก.ม. พอถึงจุดนี้ก็จะสามารถเดินทางเพื่อแวะชมธรรมชาติ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหอมทอง

สถานที่

1) สำนักสงฆ์วัดดงคล้อ แหล่งพักสงบใจ
2) ผาสวรรค์ สองดินแดน
3) ทางลัดขึ้นพิชิตภูกระดึง
4) ผากลางดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สำนักสงฆ์ดงคล้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่สงบ บรรยากาศแบบธรรมชาติสงบ ปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้รักสงบ รักธรรมชาติ ขุนเขา ป่าไม้
2 สำนักสงฆ์ดงคล้อ
3 ผาสวรรค์ จุดชมวิวที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด กว้างสุดสายตา เขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอน้ำหนาว กับอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นจุดที่มองจากส่วนบน ลงสู่ล่างที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณนานาชนิด
4 ผาสวรรค์
5 ทางลัดเพื่อพิชิตภูกระดึง แวะชมถ้ำใหญ่น้ำหนาว ตำบลหลักด่านแล้ว ไม่ต้องอ้อม มีทางลัดสู่พื้นที่อันสูงตระหง่าน และหนาวเย็น คือ ภูกระดึง ระยะทางสั้น ใกล้กว่า รอบ ๆ เส้นทาง เป็นธรรมชาติตลอดแนว
6 ทางลัดเพื่อพิชิตภูกระดึง
7 ผากลางดง เป็นธรรมชาติที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว น่าสนใจสำหรับนักผจญภัย ปีนเขา ลอดถ้ำ เป็นสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ท้าทายสำหรับผู้ชอบการผจญภัย
8 ผากลางดง

โรงแรม
1 คุณสมบัติ หมู่ที่ 5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-779107 อาหารแบบไทยนิยม หรือ อาหารจานเดียว จานด่วน
2 บ้านพักตากอากาศ หมู่ที่ 5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ราคา 500 บาท พักได้ 4 คน ราคา 1,000 บาท พักได้ 10 คน มีอาหารบริการ ราคาถูก อร่อย

ร้านอาหาร
1 แม่น้องหญิง หมู่ที่ 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 05 แบบอาหารไทยนิยม หรืออาหารพื้นบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหอมทอง - ชนิดเป็นเครือ จำหน่ายสด ๆ ที่ดิบอยู่ - ชนิดเป็นหวี ๆ จำหน่ายทั้งสุกและดิบ

สินค้าโอทอป ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์