ข้อมูลตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังศาล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอวังโป่ง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังศาล บ้านวังชุมนุม บ้านเงลึก บ้านเนินคาย บ้านวังแช่กลอย บ้านกุดพันสะเดา บ้านโคกหนองแสง บ้านวังแดงเหนือ บ้านคลองไทร บ้านดงเจริญ

พื้นที่

ตั้งอยู่บนเนิน พื้นที่ส่วนมาจะใช้ในการประกอบการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ อบต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 21 กิโลเมตร เมื่อเจอสามแยกวังชมภู ให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 113 มุ่งหน้า อ.ชนแดน จากนั้นให้แยกใช้เส้นทาง ชนแดน-วังโป่ง โดยจะผ่านตำบลวังศาลก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอด้วยกี่กระตุก-กระเป๋า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋า มีหลากหลายรูปแบบ ฝีมือปราณีต หลากสีสัน มีทั้ง กระเป๋าถือ ,กระเป๋าสะพาย ,กระเป๋าสตางค์ ,กระเป๋าแฟชั่น ทางกลุ่มรับออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า
2 ทองม้วนรสแครอท ทองม้วนรสแครอท
3 ผ้าทอด้วยกี่กระตุก สร้างสรรค์ ถักทอด้วยกี่กระตุก มีทั้ง ผ้ามัดหมี่ลายต่างๆ ผ้าขาวม้า ผ้าห่มไหมพรม 4 ตะกอ ผ้าพื้นหลากสีสัน เป็นต้น และทางกลุ่มยังรับทอตามความต้องการของลูกค้าด้วย

สินค้าโอทอป ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์