ข้อมูลตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชื่อเขาค้อได้มาจากบริเวณพื้นที่ทั่วไปของอำเภอมีต้นค้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นค้อ คือพืชในตระกูล ต้นตาล ซึ่งในช่วง พ.ศ.2508 ได้มีการขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยจึงมีผู้หลบหนีขึ้นไปอาศัยบริเวณเขาค้อจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ปราบปรามจนมีการสู้รบยืดเยื้อระยะหนึ่งจนรัฐบาลได้พัฒนาบริเวณดังกล่าวจนยกฐานะเป็นอำเภอเขาค้อต่อมา

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 91 ตร.กม. หรือประมาณ 56,978 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 55,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชัน เป็นภูเขาสูงหน้าดินถูกชะล้างง่าย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,760 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางหลวงหมายเลข 2196 จาก ต.ทุ่งสมอ-เขาค้อ
2. ทางหลวงหมายเลข 2196 จาก ต.สะเคาะพง-เขาค้อ
3. ทางหลวงหมายเลข 2325 จาก ต.หนองแม่นา-เขาค้อ

ผลิตภัณฑ์

น้ำเสาวรส

สถานที่

1.อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
2.พิพิธภัณฑ์อาวุะและการสู้รบ
3.สวนสัตว์เปิดเขาค้อ
4.อนุสรณ์จีนฮ้อ
5.จุดชมวิวบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุข อ.เขาค้อ
6.พระบรมมหาธาตุเขาค้อ
7.หอสมุดนานาชาติ
8.หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง และลีซอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ทะเลหมอก ในช่วงฤดูหนาว บริเวณหุบเขาของอำเภอเขาค้อจะมีหมวกปกคลุมมองดูแล้วเหมือนทะเลนักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งแคมป์ พักแรม
2 หอสมุดนานาชาติเขาค้อ ตั้งอยู่ที่เดียวกับเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ ออกแบบอย่างสวยงาม เป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นส่วนภาคภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ หอสมุดแห่งนี้สร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2537 บนเนื้อที่ 8 ไร่ บริเวณด้านนอกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
3 อ่างเก็บน้ำรัตนัย อ่างเก็บน้ำรัตนัย เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กตามพระราชดำริ เก็บน้ำความจุประมาณ 2,020,000 ลูกบาศก์เมตร บนเนื้อที่ 1,600 ไร่ มีอาคารระบายน้ำล้นกว้าง 15 เมตร พร้อมทำนบดินสูง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2530 ประโยชน์เพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม ในบริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีลักษณะคล้ายกับทะเลสาบ เหมาะสำหรับการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเที่ยว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอำเภอเขาค้อ
4 ทะเลหมอก เขาค้อทะเลหมอก
5 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ที่ยอดเขาติดกับหอสมุดนานาชาติเขาค้อ บ้านกองเนียม หมู่4 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2536 เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชย์ 50 ปี และเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยว

โรงแรม
1 Lake Side Garden Resort 141/1 ม.8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-728-056, 086-737-7220, 081-596-3144 จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 450 - 1,800 บาท
2 กุหลาบดอยรีสอร์ท 93 หมู่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร : 056 728 273, 089 835 8815, 089 270 3678 ห้องพัก 8 ห้อง ราคา 1,000 บาท และบังกะโลสองชั้น จำนวน 1 หลัง ราคา 2,000 บาท
3 จินตนาลอดจ์ หมู่12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 0-5672-8141 , 08-6217-8469 , 08-7203-8313 แฟกซ์ : 0-5672-8160 อัตราห้องพัก 1,200 บาท
4 นาตยา รีสอร์ท 19 หมู่ 5 บ้านรัตนัย ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08 9958 2994, 089 5652497 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 600 - 1,500 บาท
5 บ้านรชดา 92 หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08-6936-1845 จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 800 - 2,500 บาท
6 บ้านไร่ดอกจำปี ม.4 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-1888-2207 , 08-6935-4707
7 บ้านไร่เขาค้อภูดาว 110 ม.12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-1532-8815 , 08-1972-2522
8 บ้านไร่เบญจพล 28/2 หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08 1856 9286 ,08 1639 1608, 0 5672 8274 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 1,500 - 5,000 บาท
9 บ้านไร่ไอหมอก 26 ม.8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 081 283 8783 , 081 707 7318 , 089 644 2975
10 พรสวรรค์ รีสอร์ท 52 หมู่3 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 0-5672-8270 , 08-9562-1084 จำนวนที่พัก 4 ห้อง , ราคา 1,500 - 2,000 บาท
11 ภูชิดดาว รีสอร์ท ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08-6711-1542 , 02-928-8592 จำนวนที่พัก 10 หลัง , ราคา 1,500 - 6,000 บาท
12 ภูช่อฟ้า รีสอร์ท ม.4 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-9048-5412 , 08-1045-2384 , 0-5672-8143 โทรสาร : 0-5672-8143 จำนวนที่พัก 6 ห้อง , ราคา 2,000 บาท
13 ภูอาบหมอก มาลีรีสอร์ท 192 ต.เขาค้อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 08-9436-9426 , 08-1887-6736
14 ภูเพชรลดา รีสอร์ท 88 ม.13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 086 090 5558, 087 068 9995
15 ร่มการเวก ตรงข้าม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาค้อ ตรงฐานเสาสัญญาณ GSM (เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยมาก) เหมาะสำหรับกางเต้นท์พักแรม ไม่ทำลายธรรมชาติ ชมทะเลหมอก บริเวณอ่างเก็บน้ำรัตนัย ห้องน้ำสะอาด ติดต่อ : คุณสมภาร เจริญศรี 056-728190 หรือติดต่อ คุณไปร์ 04 7653273
16 สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา 73 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 0-5672-8063
17 เขาค้อ คันทรี่ แคมป์ปิ้ง 69 ม.5 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-1438-8708 , 08-9442-6022
18 เขาค้อ ลอดจ์ หมู่8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร: (081) 227-1965 , (056) 722011 จำนวนที่พัก 23 ห้อง , ราคา 500 - 1,500 บาท
19 เขาค้อ สวิส 195 หมู่1 บ้านกนกงาม ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08-1929-5099 จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 1,000 - 3,500 บาท
20 เขาค้อทะเลหมอก 53 หมู่ที่ 3 ถ.รื่นฤดี-แคมป์สน ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 08-1888-6927, 08-1324- 7291, 0-5672-8278 จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 500 - 6,000 บาท
21 เขาค้ออินไซด์ฮิลล์รีสอร์ท ม.13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-1962-3564
22 เขาค้อแฮปปี้โฮม 102 ม.12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 081 674 3969 , 084 988 2263
23 ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท 152 ม.8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ : 056 728 050 , 056 728 051, 056 728 207, 081 887 8796 แฟกซ์ : 056 728 207 จำนวนที่พัก 14 ห้อง , ราคา 350 - 2,500 บาท
24 ไร่นุชชม & ภูวรินทร์ รีสอร์ทเขาค้อ ม.6 บ้านรัตนัย ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : 08-9563-7523 , 08-7200-9222 , 08-1971-5604 , 0-5670-2302
25 ไร่วันเย็น บ้านแคมป์สน 28/1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร : 0-5672-8162 จำนวนที่พัก 8 ห้อง , ราคา 1,000 บาท
26 ไร่อินทร์แรม รีสอร์ท 152 หมู่ 8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร : (056) 722011 ราคา 800-2,500 บาท / มีบริการเต้นท์ให้เช่าราคา 350 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านดวงเดือน หมู่12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร: (056) 728038 อาหารตามสั่ง
2 ร้านลาบเหนือ หมู่12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร: (056) 728125 อาหารอีสาน,เหนือ
3 ไร่จันทร์แรมรีสอร 152 หมู่8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร: (056) 728 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด
2 กระเป๋าซิปเกียว กระเป๋าซิปเกียว
3 น้ำเสาวรส เป็นการนำลูกกระทกรกมาแปรรูปให้เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

สินค้าโอทอป ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์