ข้อมูลตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหญ้า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้า หมู่ 2 บ้านโป่งนก หมู่ 3 บ้านเขาปูน หมู่ 4 บ้านวังลาน หมู่ 5 บ้านช่องกระเหรี่ยง หมู่ 6 บ้านวังปลาหมู หมู่ 7 บ้านทุ่งนาคราช หมู่ 8 บ้านนางแอ้ง หมู่ 9 บ้านวังลานใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,959 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 185 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีการเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ ทางรถไฟสายมรณะ และทางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดนตรีไทย

สถานที่

1. วัดถ้ำเขาปูน
2. วัดถ้ำคีรีธรรม
3. วัดถ้ำพุหว้า
4. วัดถ้ำสัตตบรรคูหา
5. วัดทุ่งนาคราช
6. วัดไทยวิวัฒนาราม
7. วัดพรหมกิตติยาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หัตถกรรมปูนปั้นขี้เลื่อย ปูนปั้นขี้เลื่อยมังกร
2 เครื่องดนตรีไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย สามารถผลิตได้ตามความต้องการเฉพาะแบบ เฉพาะบุคคล ด้วยการสร้างชิ้นงานอย่างประณีต วิจิตรบรรจง ทั้งรูปร่างและลวดลาย ด้วยการประกอบงา มุก ไม้พุด และแกะสลักปิดทอง สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ และส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี