ข้อมูลตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองลู หนองลู ภาษากะเหรี่ยง เรียกว่า "นุ่งลุ" หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลต้นตาล ลักษณะใบตรงโคนแคบ ตรงปลายแผ่ขยายออกใหญ่ นำมาใช้มุงหลังคาบ้านของชาวกะเหรี่ยง ตามประวัติตำบลหนองลูไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า ตั้งขึ้นเมื่อปีใด ตามตำนาและคำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า ต่องซู่ เป็นชนชาติไทยใหญ่ได้ออกธุดงค์มาจากประเทศพม่า เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านทิชวยโหว่ (แหล่งน้ำที่มีปูสีแดงชุกชุม) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือพระภิกษุรูปนี้มาก ต่อมากิตติศัพท์ในด้านการอยู่ยงคงกระพัน และสามารถรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย จึงทำให้ชื่อเสียงแพร่กระจายออกไป จนมีผู้คนเดินทางไปนมัสการและฝึกวิชาหาความรู้เป็นจำนวนมาก สถานที่ที่บ้านทิชวยโหว่จึงประกอบด้วยผู้คนมากมาย ต่อมาได้มีการแยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ตามลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำรรันตี ลำน้ำซองกาเลีย ลำน้ำปิคลี่ และแม่น้ำแควน้อย ได้ตั้งชื่อชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์หรือแหล่งที่จดจำได้ง่าย

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง และที่ราบเป็นบางส่วนระหว่างแนวภูเขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำซองกาเรีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบิคลี่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไล่โว่ และ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำประมงน้ำจืด

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีใช้ในหมู่ 1-9 แต่ยังไม่ทั่วถึง และหมู่ 10 ยังไม่มีใช้
- ประปามีใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่สะอาด
- โทรศัพท์มีใช้ในหมู่ 1-9 แต่ยังไม่ทั่วถึง และหมู่ 10 ยังไม่มีใช้

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า-ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี
2. โรงพยาบาลสังขละบุรี
3. ด่านเจดีย์สามองค์
4. วัดวังก์วิเวการาม
5. วัดศรีสุวรรณาราม
6. วัดสมเด็จ
7. มัสยิด
8. โบสถ์คริสต์
9. อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์
10 ถ้ำแก้วสวรรค์บาดาล
11. ถ้ำประไะโหนก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดวังก์วิเวการาม เป็นวัดที่พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) ได้สร้างขึ้นแทนวัดเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายในวัดมีเจดีย์พุทธคยา(จำลองมาจากประเทศอินเดีย) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขาว 2 องค์ ขนาดเท่าเม็ดข้าวสาร มีพระพุทธรูปขาว ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร และหอระฆัง รูปทรงศิลปแบบมอญ มีบันไดเดินขึ้นเพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสังขละบุรี
2 ด่านเจดีย์สามองค์ ในอดีตเคยเป็นเส้นทางอพยพ และเส้นทางเดินทัพจากประเทศพม่า เข้าสู่แผ่นดินไทย เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ในปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว และตลาดสินค้าชายแดนที่สำคัญ มีเจดีย์สามองค์เป็นสัญลักษณ์ปรากฎอยู่
3 ถ้ำประไรโหนก ลักษณะเป็นถ้ำหินปูน ปากทางแคบ แต่ภายในกว้าง มีเส้นทางเดินใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จึงจะเดินทะลุอีกด้านของถ้ำ ภายในถ้ำมีลำธารน้ำไหลยาวตลอดถ้ำ ต้องเดินลุยน้ำ มีหินงอกหินย้อยจำนวนมากหลากหลายสวยงาม
4 น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง มีกระแสน้ำไหลลดหลั่นตามชั้นของหินปูนเป็นชั้น ๆ หลากหลายชั้นมาก ซึ่งแต่ละชั้นในช่วงฤดูฝนจะมีพืชประเภทมอส เฟิร์น ฯลฯ ขึ้นปกคลุมอยู่ตามชั้นของโขดหิน ดูคล้ายพรมกำมะหยี่สีเขียวขจีจากธรรมชาติ และถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต่าง ๆ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นอย่างหนาแน่น ให้ความร่มรื่นแก่นักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน
5 ถ้ำแก้วสวรรค์บาดาล ลักษณะเป็นถ้ำหินปูนมีทางเข้า - ออก ได้หลายทาง ภายในหินงอกหินย้อย มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ติดกันภายในเขาลูกเดียว ถ้ำบนเรียกว่า "ถ้ำสวรรค์" ถ้ำกลางเรียกว่า "ถ้ำแก้ว" ถ้ำล่างเรียกว่า "ถ้ำบาดาล" ถ้ำบาดาลเดินเที่ยวสนุกมาก เพราะมีความลับซับซ้อน และหลากหลายสวยงามตามธรรมชาติ
6 สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 215 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางนี้ตัดผ่านภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบที่งดงาม ตัวอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่บริเวณที่ลำน้ำสามสายมาบรรจบกันอันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบีคลี่ และห้วยรันตี รวมเรียกว่า “สามประสบ” ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย อำเภอสังขละบุรีเป็นอำเภอที่มีชาวมอญตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
7 ด่านเจดีย์สามองค์ ภาพเจดีย์สามองค์ ถ่ายเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549
8 สังขละบุรี
9 สังขละบุรี บรรยากาศมองเห็นเจดีย์วัด
10 ด่านเจดีย์สามองค์
11 สังขละบุรี แพกลางน้ำ และเรือท่องเที่ยว
12 ด่านเจดีย์สามองค์
13 สังขละบุรี
14 ด่านเจดีย์สามองค์
15 สังขละบุรี-สะพานมอญ สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
16 ด่านเจดีย์สามองค์ ทางรถไฟสายพม่า - ไทย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
17 สังขละบุรี สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
18 สังขละบุรี ทางเดินเข้าปสู่สะพานมอญ ทางไปสะพาน ที่นี่มีแพคอยบริการล่องเรือหางยาวสู่วัดในน้ำ(วัดหลวงพ่ออุตมะ)
19 สังขละบุรี แพริมแม่น้ำ
20 สังขละบุรี ประตูทางเข้าวัดวังวังก์วิเวการาม
21 สังขละบุรี
22 สังขละบุรี
23 สังขละบุรี
24 สังขละบุรี
25 สังขละบุรี
26 สังขละบุรี โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ริมทะเลสาบ
27 สังขละบุรี ห้องพักของโรงแรมริมทะเลสาบ
28 สังขละบุรี วิวจากระเบียงของห้องพัก มองเห็นทะเลสาบ
29 สังขละบุรี
30 . สังขละบุรี
31 สังขละบุรี สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) สะพานแห่งนี้เป็นสะพานแห่งแรงศรัทธา ซึ่งชาวมอญร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น ตามแนวความคิดของหลวงพ่ออุตตมะ ที่จะเชื่อมผู้คนสองฟากฝั่งลำน้ำซองกาเรีย ระหว่างชาวมอญกับชาวไทยให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น สะพานแห่งนี้ใช้แรงงานคนล้วน ๆ มีความยาว 850 เมตร ความแข็งแรงก็ประมาณใช้กันนานเกือบสิบปี จึงจะซ่อมแซมกันสักครั้งหนึ่ง เมื่อถึงหน้ากระแสน้ำก็จะดันสะพาน นานวันเข้าสะพานจึงดูคดเคี้ยวไปมา

โรงแรม
1 ซองกาเลีย ริเวอร์ ฮัท แอนด์ รีสอร์ท 34/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595023-4 จำนวน 36 ห้อง ราคา 400-1,000 บาท
2 ดอนคำ รีสอร์ท 215 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร. 081-9355932, 086-3231778 Fax. 034-613309
3 ทรีพาโกด้า รีสอร์ท 128 ม.9 ถ.สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 01 9226231 , 02 4124159 จำนวน 58 ห้อง ราคา 300-1,200 บาท
4 บ้านอิงตะวันรีสอร์ท 85/4-5 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทร : 0-3459-5465, 0-3459-5602, 08-67581951, 08-5703-7717 บ้านเดี่ยว พัดลม คืนละ 400 บาท บ้านเดี่ยว พัดลม คืนละ 600 บาท ห้องแอร์ น้ำอุ่น คืนละ 700 บาท บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน พัดลม น้ำอุ่น คืนละ 800 บาท บ้านบนเนินเขา พัดลม น้ำอุ่น นอนได้ถึง 10 คน คืนละ 1,000 บาท
5 ปอยหลวง รีสอร์ท 106 ม.6 บ้านห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595068 , 034 595207 จำนวน 10 ห้อง ราคา 400-500 บาท
6 พนธ์นที รีสอร์ท 84 ม.1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595134 , 034 595269 โทรสาร : 034 595270 จำนวน 22 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
7 พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 60/3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595355 , 034 595322 , 06 3815091 โทรสาร : 034 595275 จำนวนห้องใหญ่ 4 ห้อง ราคา 2,500 บาท จำนวนห้องเล็ก 16 ห้อง ราคา 1,500 บาท
8 พี.เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ คันทรี รีสอร์ท 81/2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595061 โทรสาร : 034 595139 จำนวน 16 ห้อง ราคา 200-750 บาท
9 ฟอร์เกทมีนอท รีสอร์ท 85/3 ม.1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595014-5 จำนวน 20 ห้อง ราคา 700-800 บาท
10 สังขละการ์เด้น 78/1 ซ.วัดศรีสุวรรณนาราม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 จำนวน 15 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
11 สามประสบ รีสอร์ท 122 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595050 จำนวน 32 ห้อง ราคา 300-800 บาท
12 เจดีย์ เจมส์รีสอร์ท 29/1 ม.8 บ้านซองกาเลีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595337 , 01 8166889 , 01 2155847 จำนวน 15 ห้อง ราคา 300-500 บาท
13 เบอร์มิซอินน์ 52/3 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595146 , 034 595556 จำนวน 19 ห้อง ราคา 150-500 บาท
14 แพมิตรสัมพันธ์ 68 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595261 , 01 8127360 จำนวน 5 ห้อง ราคา 1,000-3,000 บาท
15 แพสมบูรณ์ 579 ม.2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595396 ราคา 400-1,500 บาท
16 แพอร่ามกิจโพธา 109/2 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 09 8084018 , 034 595144 จำนวน 7 ห้อง ราคา 1,500 บาท
17 แพเรือนไม้ชายน้ำ 209/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595290-1 , 01 5719300 , 01 9002323 จำนวน 5 ห้อง ราคา 700-1,800 บาท
18 โรงแรมพรไพลิน 134 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 595088 , 034 595039 , 034 595086 จำนวน 50 ห้อง ราคา 200-850 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำมะเม่าพร้อมดื่มตรา ดอยฟ้า น้ำมะเม่าพร้อมดื่มตรา ดอยฟ้า
2 ปลาสร้อยแดดเดียว ปลาสร้อยแดดเดียว แบบชนิดแพคและแบบเป็นถุงกิโลกรัม
3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ มะเม่า ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเป็นไวน์ และน้ำมะเม่าสดเข้มข้น
4 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าพื้น เสื้อ กางเกง กระโปรง ย่าม กระเป๋า ชุดรองแก้วรองจาน
5 เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป เสื้อลำรองชาย เสมอผ่าข้าง มีทุกไซส์ ทุกขนาด หลายแบบ หลายลาย
6 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า ทำด้วยความประณีต สวยงาม ทนทาน ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี