ข้อมูลตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธรรมศาลเป็นที่ตั้งของวัดซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือพระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัยทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนองกรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไปจึงได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้ จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรมเพื่อให้กรรมที่ได้ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมได้เบาบางลงจึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมือง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านอันทำให้เหมาะแก่การทำเกษตร ตำบลธรรมศาลามี 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลธรรมศาลาเต็มพื้นที่ 3 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สามกระบือเผือก และเทศบาลตำบลธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ถนนขาด และอบต.พะเนียด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.พะเนียด และอบต.ศีรษะทอง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย
อาชีพเสริม: เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 936 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,793 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยมีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่านตำบลธรรมศาลและวัดธรรมศาลา รถยนต์ติดแอร์ปรับอากาศนครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 60 กม. สายเพชรเกษมห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 5 กม. รถเมล์ประจำจังหวัดวิ่งผ่านและเข้าไปในหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

วัดธรรมศาลา, เครื่องปรุงผัดไทย

สถานที่

1. วัดธรรมศาลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระอุโบสถวัดธรรมศาลา ปัจจุบันวัดธรรมศาลามีเนื้อที่ตามโฉนดประมาณ 61 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่4 หมู่ที่7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีสิ่งสำคัญหลายอย่าง คือ วิหารเก่า, โบสถ์, เนินถ้ำ และลิง
2 หอระฆังวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลามีตำนานเกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือ พระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัย จึงทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนองกรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไป และได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้ จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆ ได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรม เพื่อให้กรรมที่ได้รับเบาบางลง จึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้
3 เนินหรือถ้ำในวัดธรรมศาลา สร้างขึ้นเมื่อเมืองนครปฐมรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิหรือสมัยแรกสร้างพระปฐมเจดีย์ประมาณพ.ศ.306 เชื่อว่ามีขุมทรัพย์, ถ้วยโถโอชามและของใช้อื่นๆ แต่นำออกมาใช้ไม่ได้ เนื่องจากมีปู่โสมเฝ้าอยู่จึงเล่าลือไปในทางปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ แต่บางท่านเล่าลือว่าเป็นถ้ำที่ปรึกษาของผู้มีบุญและเจ้าผู้ครองนครสมัยเก่า และยังมีถ้วยโถโอชามมากมาย ประชาชนมีงานก็จุดธูปขอยืมไปใช้ แต่ไม่นำมาคืน ผู้เฝ้าทรัพย์โกรธจึงปิดถ้ำเสีย ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไว้เป็นหลักฐานที่กรมศิลปากร และเนินนี้ตั้งอยู่หลังวิหารของวัดธรรมศาลา
4 มณฑปวัดธรรมศาลา
5 ศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา
6 เมรุวัดธรรมศาลา
7 กุฏิหลวงพ่อน้อย
8 ฝูงลิงในวัดธรรมศาลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุนเชียงหมู กุนเชียงหมู เจี่ยไครฮั้ว
2 ดอกไม้จากผ้าใยบัว ดอกไม้จากผ้าใยบัว
3 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ได้แก่ พริกแกง ซ้อสผัดไทย
5 วัตถุมงคลพระครูภาวนากิตติคุณ(หลวงพ่อน้อย) วัตถุมงคลพระครูภาวนากิตติคุณ(หลวงพ่อน้อย) เช่น เหรียญรูปหลวงพ่อน้อย, รูปหล่อหลวงพ่อน้อย
6 ศิลปประดิษฐ์จากดินไทย และผ้า ศิลปประดิษฐ์จากดินไทย และผ้า
7 เครื่องประดับ เครื่องประดับ

สินค้าโอทอป ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม