ข้อมูลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลมาบแคในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ชื่อ ตำบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี โดยมีกำนันหลงเป็นกำนันตำบลมาบแค และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จหัวเมืองกำแพงแสน ได้แต่งตั้งกำนันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และเมื่อ พ.ศ.2475 ได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่จากตำบลพเนียงแตก เป็น ตำบลมาบแค ตามชื่อของท่านขุนมาบแคขจร ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลมาบแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 20,147 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,592 ไร่ พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยพระ และตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนครปฐม และตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่/ทำสวน
อาชีพเสริม ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,828 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลมาบแค อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3036 สายนครปฐม-ดอนตูม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลมาบแค

ผลิตภัณฑ์

ต้นกระชาย โรลออนกำจัดกลิ่นกาย

สถานที่

1) วัดพะเนียงแตก
2) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
4) สถานีอนามัยตำบลมาบแค
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแค

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวัดราษ์ฎร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 44 ไร่ 40 ตารางวาสร้างขึ้นมาราวประมาณ พ.ศ. 2334 เดิมชื่อ“วัดปทุมคงคา”ชื่อนี้เข้าใจว่าหลวงพ่อทาเป็นผู้ตั้งชื่อเพราะอุโบสถหลังเก่าหลวงพ่อทาเป็นผู้สร้าง สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดพะเนียงแตกเข้าใจว่าตั้งชื่อวัดตามลำดับ
2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ต้นกระชาย ต้นกระชาย
2 ผักคะน้า ผักคะน้า
3 พริกขี้หนู พริกขี้หนู
4 โรลออนกำจัดกลิ่นกาย เป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้ทาร่างกายหลังจากอาบน้ำ จะดับกลิ่นตัว ไม่มีผลในการเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย

สินค้าโอทอป ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม