ข้อมูลตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อสมัยครั้งโบราณนั้น ต.ห้วยขวางนี้มีแต่ป่า และมีสัตว์ป่านานาชนิดได้อยู่อาศัย มีลำห้วยอยู่ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านสถานที่นี้ พร้อมสัตว์นานาชนิดจะลงไปกินน้ำที่ลำห้วยนี้ เมื่อคนเห็นสัตว์ลงไปกินน้ำก็ตามลงไป สัตว์ก็จะวิ่งหนีไปและข้ามลำห้วยไม่ได้ จึงตั้งชื่อไว้ว่า "ห้วยขวาง"

พื้นที่

ต.ห้วยขวาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะทางห่างประมาณ 10 กม. ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 25 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ดอนตูม, อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กำแพงแสน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรมและรับจ้าง
อาชีพรอง ทำงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต ต.ห้วยขวางและใกล้เคียง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,541 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถนนมาลัยแมน ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน - ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซึ่งสร้างด้วยงบประมาณของ อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมโยธา ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์

เห็ดโคนญี่ปุ่น,สมุนไพรบำรุงผิว

สถานที่

1. วัดสองห้อง
2. วัดลาดหญ้าไทร
3. วัดอ้อน้อย
4. โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
5. โรงเรียนชั้นประถมศึกษา
6. สถานีอนามัย
7. สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
8. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสองห้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชามมิ่งค์ ซุปอกไก่ ผสมคอลลาเจน ชามมิ่งค์ ซุปอกไก่ ผสมคอลลาเจน
2 ซอสปรุงรส ซอสปรุงรส
3 สมุนไพร แก้มหอม สมุนไพร แก้มหอม
4 สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรบำรุงผิว ตรา หอมจัง
5 เรือสำเภาจำลองไม้สักทอง เรือสำเภาจำลองไม้สักทอง
6 เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนญี่ปุ่นคล้าย ๆ กับเห็ดเป๋าฮื้อก้านของเรานี่เอง แต่ลักษณะพิเศษ คือลักษณะของก้านยาวและมีดอกเป็นสีนวล ดอกบางกว่าเห็ดเป๋าฮื้อ เนื้อของเห็ดโคนญี่ปุ่นจะแน่น บริโภคได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนก้านจะอร่อยที่สุด
7 แชมพูสมุนไพรใบเขียว แชมพูสมุนไพรใบเขียว

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม