ข้อมูลตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลวัดละมุดเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโพรงเข้ อำเภอเมือง แขวงเมืองนครไชยศรี ต่อมาเมื่อมีการแบ่งการปกครองใหม่ตำบลโพรงเข้ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พื้นที่

ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอนครชัยศรี โดยประมาณ 11 กม. มีเนื้อที่ 10.62 ตร.กม. หรือประมาณ 6,637 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีมหาโพธิ์ และตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยพลู และตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,518 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 771 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานผักตบชวา, ขิงอบ

สถานที่

1. วัดใหม่สุคนธาราม
2. วัดละมุด
3. วัดลานแหลม
4. โรงเรียนบ้านลานแหลม
5. โรงเรียนวัดละมุด
6. โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดใหม่สุคนธาราม จัดพิธีอัฐมีบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นหลังจากวันประสูติของพระพุทธเจ้า 9 วัน
2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขิงแช่อิ่มอบ ขิงแช่อิ่มอบ
2 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา
3 ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา เป็นงานปราณีต ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ
4 มะพร้าวอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี นครปฐม