ข้อมูลตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนรวก ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า เดิมตำบลดอนรวกประชาชนส่วนใหญ่ ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายชนชาวจีนที่อพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงได้พากันขนานนามว่า"บ้านดอนรวก" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลดอนรวก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ ห่างจากอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี และตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง และ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

ผลิตภัณฑ์

ดอกดาวเรือง

สถานที่

วัดสระสี่เหลี่ยม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกดาวเรือง ดอกดาวเรือง

สินค้าโอทอป ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม นครปฐม