ข้อมูลตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คนสูงอายุเล่าว่า ในสมัยโบราณท้องที่บริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มา มีสัตว์นานาพันธุ์อาศัยอยู่ โดยเฉพาะนกกระทุงที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาหากินก็จะเดินกันเป็นสาย ทำให้พื้นดินสึกเป็นทาง เมื่อฝนตกก็ทำให้เห็นเป็นลำคลอง จึงขนานนามว่า "คลองนกกระทุง"

พื้นที่

มีความเป็นอยู่ของชาวบ้านชนบทริมฝั่งแม่น้ำ การสัญจรก็มีทั้งทางรถ และทางเรือ มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเลน ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางปลา ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม และปศุสัตว์
อาชีพเสริม ผลิตสินค้าหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 781 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 227 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ ดังนี้
ไปตามถนนตลิ่งชัน - สุพรรรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนน ปทุมธานี - บางเลน แล้วแยกไปเข้าวัดลำพญา โดยตำบลคลองนกกระทุงจะอยู่บริเวณวัดบางภาษีซึ่งจะถึงก่อนตลาดน้ำลำพญา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา, ขนมกุยช่าย

สถานที่

1.วัดบางภาษี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบางภาษี ภายในวัดนอกจากจะมีบรรยากาศที่ดีแล้วยังมีที่ที่น่าสนใจอยู่มาก เช่น มีลิงขี้โมโห นกพูดได้ วังปลา เป็นต้น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กางเกงเด็ก กางเกงเด็ก
2 ขนมกุยช่าย ขนมกุยช่าย
3 น้ำผึ้งสวนป่า น้ำผึ้งสวนป่า
4 น้ำองุ่น ตราโกรด์ เกรฟ น้ำองุ่น ตราโกรด์ เกรฟ
5 ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา งานของทางกลุ่มมีความละเอียด ประณีตมาก มีการคิดค้นรูปแบบใหม่อยู่สม่ำเสมอและทางประธานกลุ่มก็ยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรสาธิตการจักสานผักตบจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6 หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา (หมู่ 8)

สินค้าโอทอป ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน นครปฐม