ข้อมูลตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าฉลอม เป็นตำบลในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.มหาชัย และ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติด อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติด ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติด ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์

เรือประมงจิ๋ว

สถานที่

1.วัดแหลมสุวรรณาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ท่าฉลอม หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม เป็นตำบลใหญ่เรียกว่าท่าฉลอม เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เรือประมงจิ๋ว เรือประมงจิ๋ว

สินค้าโอทอป ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร