ข้อมูลตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าฉลอม เป็นตำบลในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.มหาชัย และ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติด อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติด ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติด ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์

เรือประมงจิ๋ว

สินค้าโอทอป ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร