ข้อมูลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บริเวณปากแม่น้ำก่อนออกอ่าวไทยของเมืองนี้ เป็นทำเลเหมาะสมที่เรือสำเภาซึ่งส่วนมากเป็นของชาวจีน ที่มีความชำนาญ ใช้เป็นที่จอดพักขนถ่ายซื้อขายสินค้า ก่อนที่จะแล่นไปถึงอยุธยา และแล่นออกสู่ทะเลนานาชาติ การขนถ่ายสินค้าต้องใช้แรงงาน จึงมีแรงงานชาวจีนมาพักอาศัย และตั้งรกรากในบริเวณนี้ สืบต่อมาเป็นคนพื้นถิ่นซึ่งมีสายเลือดจีนอยู่มาก ท่าเรือสำเภาของคนจีนจึงเป็นตำบลท่าจีน

พื้นที่

ตำบลท่าจีนเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าทราย ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำลลท่าฉลอม/มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,371 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

เดินทางโดยทางรถยนต์ พื้นที่อยู่ติดถนนพระราม 2

ผลิตภัณฑ์

แกงเขียวหวานกระป๋อง, ซ้อสและน้ำจิ้ม

สถานที่

1) วัดใหญ่จอมปราสาท
2) วัดหลังศาลประสิทธิ์
3) วัดกลางอ่างแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง สร้างมาไม่ต่ำกว่า 400-500 ปี วิหารเก่ามีบานประตูไม้สัก ที่แกะสลักลวดลายงดงามวิจิตรพิสดาร แกะสลักลึกไปในเนื้อไม้สัก 4 ชั้น มีความสลับซับซ้อนมาก กรมศิลปากรได้สงวนไว้เป็นโบราณวัตถุของชาติ เมื่อ พ.ศ.2505
2 วัดใหญ่จอมปราสาท
3 วัดใหญ่จอมปราสาท

โรงแรม
1 นิวเฟรนด์ 69/2 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร : 0 3442 3463-4 จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 370 - 470 บาท
2 ออร์คิด 99/2 หมู่1 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร โทร : 0 3442 5382-3 จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 330 บาท

ร้านอาหาร
1 นิวเฟรนด์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน
2 ศตวรรษ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง
2 ผลิตภัณฑ์ซ้อสและน้ำจิ้ม ผลิตภัณฑ์ซ้อสและน้ำจิ้ม
3 แกงเขียวหวานกระป๋อง แกงเขียวหวานกระป๋อง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Suree Pantai Oriental Foods Ltd., Part.(B2B)
สมุทรสาคร
B&M Products Co., Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร