ข้อมูลตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองมะเดื่อ บริเวณพื้นที่อาณาเขตของตำบล นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้ำในลำคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคม การอุปโภค - บริโภค และเนื่องจากคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นหลักมีอยู่คลองเดียว และบริเวณริมคลองมีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่ตลอดแนว ชาวบ้านจึงเรียกคลองสายนี้ว่า "คลองมะเดื่อ" ภายหลังตำบลนี้จึงใช้ชื่อตามคลองว่า "ตำบลคลองมะเดื่อ"

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีถนนสายหลักผ่าน คือ ถนนสายเศรษฐกิจ 1 มีคลองทั้งหมด 14 สาย ช่วยในการระบายน้ำ และยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมด้วย คลองที่เชื่อมกับคลองภาษีเจริญ ได้แก่ คลองกระทุ่มแบน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ดอนไก่ดี, กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม รับจ้างการเกษตร ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,051 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัด โดยใช้ถนนเศรษฐกิจ ระยะทางประมาณ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้สดอบแห้ง, เบญจรงค์, กาแฟ, เบญจรงค์

สถานที่

1. วัดราษฎร์บำรุง
2. วัดใหม่คลองมะเดื่อ
3. อบต.คลองมะเดื่อ
4. โรงเรียน 3 แห่ง
5. สถานีอนามัย 2 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอ่อนใจ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดคลองมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนทั่วไปนิยมไปทำบุญ
2 วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.คลองมะเดื่อ
3 วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)(2) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.คลองมะเดื่อ

โรงแรม
1 ไนซ์ เฟรนด์ โฮเต็ล 109 หมู่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร : 0 3447 2031, 0 3447 3875 จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 140 - 350 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟเอี๊ยะแซ กาแฟเอี๊ยะแซ
2 ดอกไม้สดอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้ง
3 นุจนาชเบญจรงค์ นุจนาชเบญจรงค์
4 น้ำนมข้าวโพด น้ำนมข้าวโพด ตราคอร์นพลัส
5 บุราณเบญจรงค์ ชุดถวายข้าวพระเบญจรงค์
6 ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
7 พรม พรม
8 รองเท้าแตะ/รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ/รองเท้ากีฬา
9 รักต์กันท์เบญจรงค์ วรศักดิ์เบญจรงค์
10 อ่างนำพานรอง อ่างนำพานรอง
11 เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์
12 เครื่องเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ เป็นภาชนะดินเผา เขียนลายเบญจรงค์ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
13 เครื่องเบญจรงค์ชฎาพร เครื่องเบญจรงค์ชฎาพร
14 เครื่องใช้พลาสติก เครื่องใช้พลาสติก
15 เบญจรงค์ชุดชากาแป้นแยกภาค เบญจรงค์ชุดชากาแป้นแยกภาค
16 ไอติมกะทิสด ไอติมกะทิสด

สินค้าโอทอป ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร