ข้อมูลตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองนกไข่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองโรงปูน หมู่ 2 บ้านขุมทอง หมู่ 3 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 4 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 5 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 6 บ้านคลองนางนม หมู่ 7 บ้านแนวลิขิต หมู่ 8 บ้านวังนกไข่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 999 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลิตภัณฑ์

กล้วยไม้ดอก, น้ำพริกเผาแมงดา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ คุณภาพดี ดอกได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นธรรมชาติ สีสวยสด จำหน่ายเป็นกำและช่อ
2 กล้วยไม้ตัดดอก ดอกกล้วยไม้คุณภาพดี ไม่มีแมลงอายุการปักแจกันนาน ผลผิตคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐาน GAP( Good Agriculture Practice) มีพันธุ์หลากหลาย เช่น -สกุลหวาย พันธุ์บอม17, บอมโจแดง, บอมกัลยา, แอนนา,ซากุระ, รินนภา, ทับทิมสยาม, ขาว 4 เอ็น, ขาวประวิทย์, ขาวสนาน -สกุลม๊อคคารา พันธุ์คาลิบโซ -สกุลอะแรนดา พันธุ์คริสติน
3 น้ำพริกเผาแมงดา เป็นน้ำพริกเผาแบบโบราณไม่ใช้สีและสารกันบูด (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันขายในท้องถิ่น อำเภอ และภายในจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล และอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป)
4 น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร
5 แชมพูสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรนานาชนิด ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีกลิ่นหอมสมุนไพร สระได้ทุกวัน ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร