ข้อมูลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนไก่ดี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนไก่ดี หมู่ 2 บ้านหนองรี หมู่ 3 บ้านตาสด หมู่ 4 บ้านคลองตะโก หมู่ 5 บ้านดอน หมู่ 6 บ้านสันพระนอม

พื้นที่

ตำบลดอนไก่ดี มีเนื้อที่ 5,179 ไร่ หรือประมาณ 5.2864 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำ บางพื้นที่เป็นที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาดี, บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,897 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

- ถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 สาย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องเบญจรงค์, น้ำพริกปลาช่อน

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

โรงแรม
1 โฮมสเตย์หมู่บ้าน เครื่องเบญจรงค์ บ้านกลาง 32/1 หมู่ 1 ถนนท่าเสาพัฒนา ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร : 0 3447 3408 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 600 - 600 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดใช้ในห้องน้ำ ชุดใช้ในห้องน้ำ
2 น้ำพริก น้ำพริก
3 น้ำพริกนรกปลาช่อน ผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาช่อน ทำจากปลาช่อนย่าง ลักษณะเป็นผงหยาบ รสชาติกลอมกล่อม เผ็ด อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด ได้รับมาตรฐาน อย.
4 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้
5 พิซซ่า หน้า ซีฟูดส์ พิซซ่า หน้า ซีฟูดส์
6 รูปภาพกระเบื้องลายเบญจรงค์(ลายกล้วยไม้) รูปภาพกระเบื้องลายเบญจรงค์(ลายกล้วยไม้)
7 เครื่องเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เบญจรงค์ ตัวหุ่นใช้ดินคัดคุณภาพสำหรับเครื่องเซรามิกโดยเฉพาะ นำมาเขียนลวดลายเบญจรงค์โดยกลุ่มชาวบ้านที่มีประสบการณ์ทำเครื่องเบญจรงค์มามากกว่า 10 ปี ใช้ทองและสีคุณภาพสูง มีหลายลาย และหลายรูปแบบ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายไม้เลื้อย ลายจักรี ลายประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ ลายตลาดน้ำดำเนิน ฯลฯ สีแบบต่างๆเช่น แบบด้าน แบบด้านนูน และแบบมัน ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล แ
8 เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์
9 เครื่องเบญจรงค์ (คุณทวี พันธ์ศรี) เครื่องเบญจรงค์
10 เครื่องเบญจรงค์ (คุณศิริวรรณ) เครื่องเบญจรงค์ (คุณศิริวรรณ)
11 เครื่องใช้ลายคราม ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ลายครามชนิดต่างๆ เช่น แจกัน โถข้าว ฯลฯ
12 เครื่องใช้ศิลาดล ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ศิลาดลชนิดต่างๆ เช่น แก้วมัค แก้วกาแฟ ฯลฯ
13 เบญจรงค์ร้านนรินทร์ เบญจรงค์
14 เบญจรงค์วันเพ็ญ เบญจรงค์วันเพ็ญ

สินค้าโอทอป ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร