ข้อมูลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแคราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองตากล่อม หมู่ 2 บ้านแคราย หมู่ 3 บ้านหนองล่าง หมู่ 4 บ้านแคราย 2 หมู่ 5 บ้านศาลเจ้าตึก

พื้นที่

ตำบลแครายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกระทุ่มแบน ห่างจากตัวอเภอ 5 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 9 กม. มีเนื้อที่ 6,057 ไร่ หรือประมาณ 9.7 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรและโรงงามอุตสาหกรรม มีลำคลองใหญ่ไหลผ่านแต่ละหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน และ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 120 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัด ถนนเศรษฐกิจระยะทาง 6 กม. ถึงถนนสายคลองมะเดื่อ - แคราย ระยะทาง 3 กม. ถึงตำบลแคราย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวแตนราดน้ำแตงโม

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
2. วัด 2 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสุวรรณรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
2 วัดสุวรรณรัตนาราม(2)
3 วัดเกษตรพุทธาราม วัดเกษตรพุทธาราม(หอระฆัง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

ร้านอาหาร
1 ร้านมณี 56 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร : (03 อาหารทะเล, อาหารป่า, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแตนราดน้ำแตงโม ผลิตภัณฑ์ข้าวแตงนราดน้ำแตงโม กรอบ อร่อย สะอาด หวาน มัน มีกลิ่นหอม ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
2 ซอสปรุงรส ซอสปรุงรส
3 นำดื่ม อโรเวร่า ชิดุ รสลิ้นจี่ นำดื่ม อโรเวร่า ชิดุ รสลิ้นจี่
4 น้ำดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรุขวดใช้ชื่อว่า หนุ่มน้ำทิพย์ เป็นน้ำสะอาดใช้สำหรับบริโภค ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยการผ่านเครื่องกรอง และอุปกรณ์ระบบรีเวอร์ออสโมซีส อุลตร้าไวโอเลต
5 เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว

สินค้าโอทอป ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร