ข้อมูลตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เว็บไซต์โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง(http://web.school.net.th/laksong)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหลักสอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ 2 บ้านหลักสอง หมู่ 3 บ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 4 บ้านคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 5 บ้านกระโจมทอง หมู่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ 7 บ้านรางช้างสี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สวนส้ม, หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 868 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 645 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ว่านหางจระเข้แปรรูป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลผลิตการเกษตรแปรรูป เป็นผลผลิตในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นขนม เครื่องดื่มต่างๆ ใหม่สดทุกวัน อร่อย สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด ปลอดสารพิษ กลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ และได้รับมาตรฐาน อย.
2 เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ น้ำดอกอัญชัญ น้ำตะไคร้ เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ น้ำดอกอัญชัญ น้ำตะไคร้
3 เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ น้ำมะพร้าว ดอกอัญชัญ เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ น้ำมะพร้าว ดอกอัญชัญ

สินค้าโอทอป ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร