ข้อมูลตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

Standard Post with Image


พื้นที่

พื้นที่ตำบลอำแพงเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวน มีคลองสาธารณประโยชน์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำท่าจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,049 ครัวเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากตำบลอำแพงถึงอำเภอบ้านแพ้ว ประมาณ 17 กิโลเมตร จากตำบลอำแพงถึงจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครใช้ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ และจากอำเภอบ้านแพ้วถึงตำบลอำแพงใช้ถนนสายบ้านแพ้ว พระประโทน กระทุ่มแบน

ผลิตภัณฑ์

ที่นอน

สินค้าโอทอป ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร