ข้อมูลตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสวนส้ม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนกระบือ หมู่ 2 บ้านหลักหนึ่ง หมู่ 3 บ้านสวนส้ม หมู่ 4 บ้านสวนส้ม หมู่ 5 บ้านคลองสำโรง

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 19.51 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีแม่น้ำไหลผ่าน ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามริมฝั่งแม่น้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,153 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

ตำบลสวนส้มอยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพ้วระยะทางประมาณ 7 กม. โดยมีทางเดินทางทางบกหลายสายได้แก่ 1.ถนนรพช.(สค.2005) สายดอนกระบือ - หลักสาม ระยะทาง 7 กม. 2.ถนนคันพนัง สายสวนส้มเนรมิต - ถนนธนบุรีปากท่อ (พระราม 2) ระยะทาง 13 กม. 3.ถนนโยธา สายสวนส้ม - ท่าจีน ระยะทาง 3.970 กม. 4.ถนนโยธา (สค.2015) สายสวนส้ม - บายาง 1.30 กม. ส่วนการเดินทางทางน้ำใช้เส้นคลองคลองดำเนินสะดวก ระยะทาง 10 กม. และทางแม่น้ำท่าจีน

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์, ฝอยทอง, ทองหยิบ, ขนมชั้น, เบญจรงค์

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิรินธร
6. วัดสวนส้ม
7. วัดศรีสินนา
8. สถานีอนามัย 1 แห่ง
9. สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น(ดินวิทยาศาสตร์) ส่วนมากเป็นดอกไม้จำลองชนิดต่างๆมีหลากหลายชนิด หลายขนาด รับทำดอกไม้ตามแบบที่ให้มา ปั้นด้วยดินญี่ปุ่น ทำให้ทนทานใช้ได้นาน ไม่ละลาย สีไม่ตก แมลงไม่กิน
2 ถ้วยชัยพฤกษ์เบญจรงค์ ถ้วยชัยพฤกษ์เบญจรงค์
3 น้ำพริกชนิดต่างๆ น้ำพริกชนิดต่างๆ
4 ฝอยทอง, ทองหยิบ, ขนมชั้น ขนมหวานพื้นบ้านไทยโบราณ
5 เบญจรงค์ เบญจรงค์
6 เบญจรงค์จิตต์ติมา เบญจรงค์จิตต์ติมา

สินค้าโอทอป ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร