ข้อมูลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางยี่รงค์ และตำบลโรงหีบ มีพื้นที่ติดต่อกัน 2 ตำบลนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่มาก และในอดีตมีการปลูกอ้อยกันมาก มีการตั้งโรงหีบอ้อยที่ปากคลองโรงหีบ ต่อมามีการปลูกอ้อยมากขึ้น จึงมีการสร้างโรงหีบอ้อยเป็นโรงที่สองที่ปากคลองบางยี่รงค์ ชาวจีนเรียกโรงหีบที่สองว่า "ยี่ล้ง" ต่อมา คำว่า "ยี่ล้ง" ก็กลายมาเป็น "ยี่รงค์" และเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีลำคลองสายใหญ่แยกจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่พื้นที่ในตำบล จำนวน 4 คลอง มีพื้นที่ทั้งหมด 4,718 ไร่ (9.02 ตร.กม.)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปราโมทย์ , ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 549 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 330 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยใช้ถนนสายสมุทรสงคราม - บางแพ เดินทางไปประมาณ 7 กม. จะถึงทางแยกเข้าอำเภออัมพวา เดินทางต่อโดยถนนสายอัมพวา - บางนกแขวก ประมาณ 1.2 กม. จะถึงตำบลบางนกแขวก แล้วข้ามสะพานสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ ถึงตำบลยางยี่รงค์

ผลิตภัณฑ์

พวงหรีด (ผ้า), ผ้ามัดย้อม

สถานที่

1. วัดคริสต์ใน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารบ้านส หมู่ที่ 5 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทร. (03 อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยเบรคระเบิด กล้วยเบรคระเบิด
2 ผ้ามัดย้อม การนำผ้ามามัด และย้อมสีสันเป็นลวดลายต่าง ๆ
3 พวงหรีด (ผ้า) เป็นพวงหรีดผ้าที่ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู, ผ้าร่ม, ผ้าหมวก โดยใช้กระดาษลูกฟูกเป็นพื้น
4 หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมกะลา

สินค้าโอทอป ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม