ข้อมูลตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากการบอกเล่าของคนในพื้นที่ในอดีตพื้นที่ตำบลโรงหีบเป็นป่า ไม่มีคนอาศัยอยู่ ต่อมามีประชาชนอพยพมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มาปรับพื้นที่เพาะปลูกเป็นนาข้าว เนื่องจากมีน้ำอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาระยะนี้พื้นที่ดินเสื่อมสภาพ ประชาชนจึงเปลี่ยนปรับพื้นที่มาทำการปลูกอ้อย จนกระทั่งมีชาวจีนได้ล่องเรือมา และทำการค้าขายและซื้ออ้อยจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดราชบุรี และชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่และได้ขุดคลองโรงหีบ หมู่ที่ 6 เพื่อให้เรือสามารถเข้าถึงไร่อ้อยได้สะดวกขึ้น และได้สร้างโรงหีบอ้อยอยู่ที่หมู่ที่ 6 ซึ่งต่อมาสภาพดินและสภาพอากาศเปลี่ยนไป การปลูกอ้อยไม่ได้ผล ประชาชนจึงหันมาปลูกไม้ยืนต้น คือมะพร้าว ส้มโอ เป็นต้น และโรงหีบอ้อยได้เลิกกิจการ และรื้อถอนออกไป โรงหีบอ้อยที่ได้สร้างไว้ในอดีตจึงเป็นที่มาของชื่อตำบลโรงหีบ

พื้นที่

ตำบลโรงหีบเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอและแม่น้ำแม่กลอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7.2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5.09 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางคนที , ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะแก , ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, เย็บกระทง

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ามีใช้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ประปามีใช้ 7 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

การเดินทาง

จากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มาตามถนนสายบางแพ-สมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพระศรีสุริเยนทร์ เลี้ยวขวามาตามถนนสายบางยี่รงค์-สาธุ ผ่านตำบลบางกุ้ง ถึงตำบลโรงหีบ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มโอ,สารภีไวน์

สถานที่

1. วัดปรกฯ
2. วัดเกตการาม
3. วัดบางกล้วย
4. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
5. สถานีอนามัย
6. โรงเรียนวัดเกตการาม
7. โรงเรียนวัดบางกล้วย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเกตการาม
2 วัดบางกล้วย
3 วัดปรกฯ

โรงแรม
1 บ้านสวนรัก 34 หมู่ 5 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทร : 08 1286 8717, 0 3476 1743 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 500 - 1,000 บาท
2 เรือนสารภี 10 หมู่ 6 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทร : 03473 4146, 08 1199 7469 - บ้าน "รจนา" 1,000 บาท/คืน - ห้อง "วิมาลา" พักได้ 5 ท่าน 1,000 บาท/คืน - ห้อง "เมขลา" พักได้ 5 ท่าน 1,000 บาท/คืน - ห้อง "พิมพิลาไลย" พักได้ 2 ท่าน 500 บาท/คืน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งานปั้นดินหอมมะลิ งานปั้นดินหอมมะลิ
2 สารภีไวน์ ผลิตภัณฑ์สารภีไวน์ ผลิตจากลิ้นจี่พันธุ์ดี มีดีกรี 10 %
3 ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ผลผลิตทางการเกษตรส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ หวานหอม เนื้อดี
4 เบญจรงค์น้ำทอง เป็นเครื่องปั้นดินเผาลายน้ำทองประเภทถ้วย จาน ชาม แก้ว และของที่ระลึก

สินค้าโอทอป ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม