ข้อมูลตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของตำบลบางกุ้ง มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมตำบลบางกุ้งเป็นหมู่บ้านเรียกกันว่า "บ้านบางกุ้ง" ทั้งนี้เพราะแต่ก่อนในหมู่บ้านย่านนี้มีกุ้งชุกชุมมาก ชาวบ้านในย่านนี้ส่วนมาจึงประกอบอาชีพดักกุ้ง มาทำกะปิขาย ต่อมาเมื่อมีจำนวนบ้านมากขึ้น จึงยกขึ้นเป็นตำบลบางกุ้ง และเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่งในสมัยนั้น ต่อมาทางราชการได้แยกตำบลนี้ออกเป็น 2 ตำบล โดยกำหนดให้ทางทิศเหนือ ตั้งแต่คลองหมื่นขจรขึ้นไป เรียกว่า "ตำบลไทรโยค" โดยเรียกตามชื่อวัดหนึ่งซึ่งมีต้นไทรขึ้นอยู่ริมแม่น้ำ ชาวบ้านเรียกว่า "วัดไทรโยค" (ปัจจุบันคือวัดตรีจินดาวัฒนาราม) มีกำนันประจำตำบลคือ "ขุนสิทธิไทรโยค" (เชย) ส่วนทางทิศใต้กำหนดตั้งแต่คลองหมื่นขจรลงมาถึงคลองแควอ้อม เรียกว่า "ตำบลวัดโบสถ์" กำนันตำบลชื่อ "ขุนวัดโบสถ์บัญชร" (พรหมดำรง) ต่อมาในปี พ.ศ.2484 จึงยุบให้เป็นตำบลเดียวกันเรียกว่า "ตำบลบางกุ้ง"

พื้นที่

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอบางคนที เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- ด้านสาธารณูปโภคในตำบลบางกุ้ง จัดอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างดี

การเดินทาง

- จากจังหวัดราชบุรี ใช้เส้นทางรถยนต์ สายราชบุรี-สาธุฯ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จนถึงโรงเรียนสกลวิสุทธิ์
- จากจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางรถยนต์ สายแม่กลอง-ดำเนินฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนางวัง เลี้ยวซ้าย ตรงมา จนถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายตรงมาข้ามสะพานวัดปากน้ำ
- จากจังหวัดราชบุรี ใช้เส้นทางเรือ สายแม่น้ำแม่กลอง จนมาถึงวัดกลางเหนือ
- จากจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางเรือ สายแม่น้ำแม่กลอง จนมาถึง วัดอมรเทพฯ

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกรอบ

สถานที่

1) วัดกลางเหนือ
2) วัดตรีจินดาวัฒนาราม
3) วัดบางกุ้ง
4) วัดโบสถ์
5) วัดอมรเทพฯ
6) ค่ายบางกุ้ง
7) ศาลเจ้าไทเพ็งอ้วง
8) โรงเรียนสกลวิสุทธิ์
9) โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม
10) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
11) สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง
12) จุดสกัด (ป้อมตำรวจ)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ค่ายบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์) เป็นค่ายทหารเรือไทย ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทย เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุรีไทยเคยรบกับพม่า และได้รับชัยชนะขับไล่พม่าออกไปจากสมุทรสงคราม โดยมีทหารไทย จีน ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงสมควรบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายบางกุ้งให้ปรากฏเพื่อเตือนความทรงจำ

โรงแรม
1 เรือนบุษบา โฮมสเตย์ 8 หมู่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทร : 08-5910-0909 - ราคา 800 บาท พร้อมอาหารเช้า (ไม่เกิน 2 ท่าน ที่นอนเสริม เพิ่มท่านละ 300 บาท) - ราคา 700 บาท พร้อมอาหารเช้า (ไม่เกิน 2 ท่าน ที่นอนเสริม เพิ่มท่านละ 300 บาท) - 500 บาท พร้อมอาหารเช้า (ไม่เกิน 2 ท่าน ที่นอนเสริม เพิ่มท่านละ 250 บาท)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกรอบ กล้วยกรอบ เป็นอาหารซึ่งแปรรูปมาจากกล้วย มีรสชาติหวาน กรอบ ถูกหลักอนามัย
2 โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว
3 โอ่งหรรษา โอ่งหรรษา

สินค้าโอทอป ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม