ข้อมูลตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจอมปลวก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางน้อยใน หมู่ 2 บ้านบางน้อยใน หมู่ 3 บ้านคลองเม็ง หมู่ 4 บ้านคลองสำโรง หมู่ 5 บ้านคลองบ้านใต้ หมู่ 6 บ้านคลองหลอด หมู่ 7 บ้านสารภี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 780 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 650 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว, น้ำตาลมะพร้าว, วุ้นมะพร้าว

สถานที่

1. วัดบางน้อย

โรงแรม
1 บ้านสวนพวงทอง (ติดคลองจอมปลวก) 54 หมู่ 1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทร : 0 3476 1110, 08 1586 4376 จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 400 - 500 บาท
2 บ้านสวนสุขเจริญ 99 หมู่ 3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทร : 08 1371 5231, 08 1371 5631, 0 3476 2744

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยทอดกรอบ กล้วยทอดกรอบ
2 ทองม้วน ทองม้วน
3 น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว
4 น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว
5 น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว
6 น้ำตาลมะพร้าวแท้ น้ำตาลมะพร้าวแท้
7 น้ำตาลมะพร้าวแปรรูป ตราผู้ใหญ่จุ่น น้ำตาลมะพร้าวแปรรูป ตราผู้ใหญ่จุ่น
8 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
9 ผอบฉลุลาย ผอบฉลุลาย
10 ยาดมสมุนไพรไทย ยาดมสมุนไพรไทย
11 วุ้นมะพร้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
12 หัตถกรรมกะลามะพร้าว หัตถกรรมกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม