ข้อมูลตำบลท่าคา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าคาเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี 60 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 85 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยูในเขตการปกครองของอำเภออัมพวา ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนมะโนรา , ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองเขิน , ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,790 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางจากถนนสมุทรสงคราม - บางแพ แยกเข้าถนนบางใหญ่-บางสะใภ้เยื้องทางแยกไปอำเภอบางคนที ประมาณ 4 กิโลเมตร
- เดินทางจากถนนเอกชัยสี่แยกลาดใหญ่มาตามถนนไทยวิถี่-บางปืนประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางใหญ่-บางสะใภ้

ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลมะพร้าว

สถานที่

1) วัดมณีสรรค์
2) วัดเทพประสิทธิคณาวาส
3) อนามัยท่าคา
4) อนามัยคลองพลับ
5) โรงเรียนวัดมณีสรรค์ไสวประชานสรณ์
6) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์ตณาวาส
7) โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
8) ตลาดน้ำท่าคา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ตลาดน้ำท่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เป็นตลาดน้ำที่นำสินค้าจากสวนใส่เรือล่องมาตามลำคลอง แล้วขายของในเรือส่วนใหญ่เป็นผัก ผลไม้ของท้องถิ่น
2

โรงแรม
1 ธีรเนตร โฮมสเตย์ 44/9 หมู่ 9 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 1493 0929, 0 2512 0853 จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 400 บาท
2 บ้านสวนตาล โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท 9/2 หมู่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3476 6324, 08 9885 9466 Fax : 0 3476 6166 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 350 บาท
3 บ้านสวนเรือนไทย 1 หมู่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3476 6323, 08 6789 8130, 0 2948 2054 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 400 บาท
4 โฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3476 6170 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 100 บาท - บริการเรือพายชมวิถีชีวิต 200 บาท/3 ชั่วโมง - บริการเรือพายดูหิ่งห้อย 200 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำตาลมะพร้าว ผลผลิตจากน้ำตาลสดจากมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว
2 น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว
3 น้ำตาลมะพร้าว (นางสมรวย) น้ำตาลมะพร้าว
4 สเปย์น้ำหอม สเปย์น้ำหอม
5 หิ่งห้อยกระพริบแสง หิ่งห้อยกระพริบแสง
6 ไข่เค็มสูตรหมกเกลือ ไข่เค็มสูตรหมกเกลือ

สินค้าโอทอป ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม