ข้อมูลตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีคลองธรรมชาติเริ่มต้นจากแม่น้ำแม่กลองใกล้เคียงกับวัดโพงพางล่าง ผ่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสันพรมแดนระหว่างอำเภออัมพวากับอำเภอเมือง ประชาชนมีอาชีพดักกุ้ง ปลา ด้วยโพงพาง จึงมีชื่อว่า "คลองโพงพาง" และมีคลองธรรมชาติอีกคลองหนึ่ง ชื่อว่า "คลองปลายขันแตก" เป็นการสันนิษฐานว่าผู้นำชุมชนนำชื่อมารวมกันเป็นชุมชน คือ ตำบลปลายโพงพาง

พื้นที่

ตำบลปลายโพงพางเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองแบ่งแยกหมู่บ้านหลายสาย ลำคลองสำคัญได้แก่ คลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชมชื่น คลองแขก คลองขุดเล็ก และคลองบางแค

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางนางลี่ , ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยี่สาร , ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวัดประดู่ และ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่/ทำน้ำตาลมะพร้าว
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงปลาในร่องสวน ท่องเที่ยวโฮมสเตย์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

โดยสารรถยนต์ประจำทางออกจากจังหวัดสมุทรสงคราม สายแม่กลอง-ปากท่อเก่า ถึงกิโลเมตรที่ 9 วัดโคกเกตุและลงรถ และเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านทรงไทยประมาณ 800 เมตร โดยรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าวัดโคกเกตุ หรือเดินเท้าก็ได้ ซึ่งมีป้ายบอกทางเข้าไว้ตลอดทางเข้าหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรือนไทย/น้ำตาลมะพร้าว

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
2. สถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรือนไทย
3. มัสยิดดำรงอิสลาม
4. วัดโคกเกตุ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ้านทรงไทย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย เป็นบ้านเรือยไทยติดคลอง มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพักรวมกับประชาชนในท้องถิ่น หรือเลือกพักเป็นแบบส่วนตัวก็ได้ เพื่อได้ทราบถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบเดิมของท้องถิ่น
2 บ้านทรงไทย โดยสารรถยนต์ประจำทางออกจากจังหวัดสมุทรสงคราม สายแม่กลอง-ปากท่อเก่า ถึงกิโลเมตรที่ 9 ถึงวัดโคกเกตุและลงรถและเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านทรงไทยประมาณ 800 เมตร โดยรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าวัดโคกเกตุ หรือเดินเท้าก็ได้ ซึ่งมีป้ายบอกทาง
3 บ้านทรงไทย หมู่บ้านทรงไทยมีห้องพักให้นักท่องเที่ยวได้อาศัยค้างคืนได้จำนวน 25 หลัง และศาลาเอนกประสงค์ จุดได้ 100 คน มีไฟฟ้า น้ำ โทรศัพท์สะดวก ทีวี ตู้เย็น เรือพาย เรือยนต์พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้ 034-717510 พร้อมแฟกซ์ มือถือ 01-40379707 (คุณธวัช บุญพัด)

โรงแรม
1 ดาวทอง โฮมสเตย์ 20/1 หมู่ 3 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 1758 5274, 08 8981 1195 จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 1,500 - 2,000 บาท
2 บ้านทรงไทย ปลายโพงพาง 253 หมู่ 7 บ้านโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3471 7510, 0 3476 7333 โทรสาร : 0 3471 7511 ราคา 850 บาท
3 บ้านเรือริมคลอง 11/2 หมู่ 4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3476 7299, 08 1823 5544 จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 1,000 บาท (มีบริการเรือชมหิ่งห้อย ราคา 300 บาท/ลำ)

ร้านอาหาร
1 บ้านเรือริมคลอง ปากทางเข้าวัดอมรวดี หมู่ 4 ต.ปลายโพงพาง เป็นร้านอาหารพร้อมที่พัก เป็นบ้านพักอยู่บนเรือ ค่าที่พักคืนละ 1,000 บาท / หลัง
2 ร้านเพื่อน ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำตาลปึก/น้ำตาลปี๊บ
2 มะพร้าวขาว เป็นมะพร้าวที่ปลอกเปลือกและทิวผิวออกจนเหลือแต่สีขาว ส่งโรงงานทำน้ำกระทิ ขายเป็น กิโล
3 รองเท้าแตะ รองเท้าแตะ
4 หัตถกรรมหัวโขน หัตถกรรมหัวโขน
5 หัวโขน หัวโขน
6 เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย

สินค้าโอทอป ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม