ข้อมูลตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อยู่ติดกับจังหวัดราชบุรี มีลำคลอง มีลำประโดงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลำคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อสมัยก่อนเรียกคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติว่า "แพรก" ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนมาก น้ำก็จะไหลจากที่สูงของจังหวัดราชบุรี ผ่านลงมาตามลำคลองต่าง ๆ ซึ่งน้ำที่ไหลมาตามลำคลองนั้นจะเป็นสีแดง ซึ่งอาจเนื่องมาจากดินตะกอนลูกรังต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านมาตามลำคลองถึงชุมชนแห่งนี้ น้ำตาม "แพรก" ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเห็นเป็นสีแดง จนชาวบ้านในเขตพื้นที่เรียกชุมชนนี้ว่า "แพรกน้ำแดง" และต่อมาหลายสิบปีจึงเพี้ยนมาเป็น "แพรกหนามแดง" จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีเนื้อที่ 36.23 กิโลเมตร หรือ 22,641 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปลายโพงพาง , ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 900 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ตำบลแพรกหนามแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากอำเภออัมพวา 26 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที และห่างจากจังหวัด 20 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินพระรามที่ 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดแดดเดียว,ปลาสลิดทอดกรอบ

สถานที่

1) วัดเพ็ชรรัตน์
2) วัดคลองขุดเล็ก
3) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
4) โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
5) โรงเรียนบ้านคลองขุดสมบูรณ์
6) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องสุขภาพ ข้าวกล้องสุขภาพ
2 ปลาสลิดทอดกรอบ ปลาสลิดทอดกรอบ
3 ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดแห้ง รสชาติเนื้อปลา อร่อยสะอาด ถูกหลักอนามัย
4 สร้อยถักไนล่อน สร้อยถักไนล่อน

สินค้าโอทอป ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม