ข้อมูลตำบลธงชัย อำเภอเมือง เพชรบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมคนทั่วไปเรียกตำบลนี้ว่า "เขาหลวง" เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำธงมาปักไว้ที่เขาหลวง ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ธงชัย" สืบต่อกันมา จนกลายเป็นตำบลธงชัยจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นภูเขาบางส่วนโดยเฉพาะในหมู่ที่ 8 ลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น ไม่ร้อนจัด และหนาวจัด มีฝนตกตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางจาก และ ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย, รับจ้าง, รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองเพชรบุรี ถึงตำบลมีถนนจำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำเขาหลวง

สถานที่

1.วัดธงชัย
2.วัดอินพราม
3.วัดวิหารโบสถ์
4.วัดบุญทวี
5.ถ้ำเขาหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเขาหลวง ถ้ำเขาหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นสถานที่โบราณมีประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ภายในถ้ำมีความสวยงามมาก จากการบอกเล่าของชาวบ้านว่ามีห้องภายในถ้ำหลายสิบห้อง และมีสถานที่ปฏิบัติธรรมรอบเขา
2 ถ้ำเขาหลวง
3 ถ้ำเขาหลวง

โรงแรม
1 เบสท์ 88 125/1 ถ.ศรีรัชยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร : 032 426077 , 032 424790 จำนวน 40 ห้อง ราคา 250 บาท

ร้านอาหาร
1 กาแล หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาหารตามสั่ง
2 ข้าวต้มอาเปี๊ยก หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาหารตามสั่ง
3 ครัวเขาหลวง หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ลาบน้ำตก อาหารป่า
4 บ้านกำนัน หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาหารตามสั่ง แกงป่า
5 รุ่งฤดี หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาหารตามสั่ง
6 ร้านดาว หมู่ 1 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี อาหารตามสั่ง
7 แชมป์หมูกะทะ หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี หมูกะทะ
8 ใบตาล หมู่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ข้าวแกง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวตังไก่หยอง ข้าวตังไก่หยอง
2 ข้าวหมากแม่สำรวย ข้าวหมากแม่สำรวย อร่อย สะอาด ปลอดสาร
3 ปลาสลิดปรุงรส ปลาสลิดปรุงรส

สินค้าโอทอป ตำบลธงชัย อำเภอเมือง เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธงชัย อำเภอเมือง เพชรบุรี