ข้อมูลตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง เพชรบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเวียงคอย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเวียงคอยล่าง, หมู่ที่ 2 บ้านเวียงคอยบน, หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนดพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำน้ำตาลโตนด, รับจ้าง

การเดินทาง

ตำบลเวียงคอย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางถนนสายเพชรเกษมขามาจากกรุงเทพฯ อยู่ก่อนเข้าตัวเมือง จ.เพชรบุรี ประมาณ 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลโตนดสด, น้ำตาลปึก

สถานที่

1. วัดเวียงคอย

โรงแรม
1 เพชร เฮ้าส์ 124 ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร : 032 426375 จำนวน 40 ห้อง ราคา 250 บาท
2 เพชรรัชต์ 128 ถ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร : 032 412748 , 032 426375 จำนวน 33 ห้อง ราคา 500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำตาลโตนดสด, น้ำตาลปึก เป็นน้ำตาลที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเจือปน มีความหวาน อร่อย ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง เพชรบุรี