ข้อมูลตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอชะอำ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตลาดใหม่, บ้านเขาไม้นวน, บ้านหนองสะเดา, ้บ้านห้วยหิน, บ้านหนองเขานก, บ้านหนองจันทร์, บ้านหนองยาว, บ้านหุบกะพง, บ้านเขาโป่ง, บ้านหุบกะพงพัฒนา, บ้านหนองจันทร์พัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติด ต.ห้วยทรายเหนือ และต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋า-หมวก จากป่านศรนารายณ์,ไวน์ไทย, ไข่เค็ม

สถานที่

1. วัดนิคมวชิราราม
2. วัดหุบกะพง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋า หมวก จากป่านศรนารายณ์ เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งรูปทรง สีสัน ความประณีตสวยงาม แข็งแรงทนทานราคาไม่แพง ประการสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 กระเป๋าป่านศรนารายณ์ กระเป๋าป่านศรนารายณ์
3 กระเป๋าป่านศรนารายณ์ กระเป๋าป่านศรนารายณ์
4 ครีมสปาสมุนไพรดอกปีบ ครีมสปาสมุนไพรดอกปีบ
5 ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งภายในบ้าน
6 ผลิตภัณฑ์รองเท้า ผลิตภัณฑ์รองเท้า
7 หุบกระพงไวน์ไทย ผลิตภัณฑ์หุบกระพงไวน์ไทย ผลิตจากผลไม้รวม มีดีกรี 10.5 %
8 หุบกะพงไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี