ข้อมูลตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหาด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอบ้านลาด ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง, หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้างใต้, หมู่ที่ 3 บ้านช่องแค, หมู่ที่ 4 บ้านไร่หนอง, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง, ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคไม่ครบทุกหมู่บ้าน ประปา และโทรศัพท์ ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

1.จากถนนเพชรเกษมเข้าสู่ตำบลอำเภอบ้านลาด ระยะทาง 6 กิโลเมตร
2.จากแยกวัดเขาบันไดอิฐ เข้าตำบลไร่ส้ม ผ่านหมู่3 ต.บ้านหาด ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง,น้ำตาลโตนด

สถานที่

1. วัดกุ่ม
2. วัดเขาน้อย
3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
4.เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่ม
5.โรงเรียนวัดกุ่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วน ทองม้วน
2 น้ำตาลโตนด น้ำตาลโตนด
3 น้ำพริกแกง เป็นน้ำพริกแกงป่า, แกงเผ็ด, แกงเขียวหวาน, แกงส้ม ที่ใช้วัตถุที่ได้รับคุณภาพสดใหม่ ภาชนะการผลิตรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย น้ำพริกแกงเป็นสูตรเฉพาะของกลุ่ม
4 มะยมเชื่อมโชคอนันต์ มะยมเชื่อม, มะยมหยี
5 หัตถกรรมกลึงไม้ตาล เชี่ยนหมาก, ชุดกาแฟ, ขันน้ำพานรอง, ของชำร่วยพวงกุญแจ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี