ข้อมูลตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2478 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตราไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2478 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากเดิม 1.85 ตร.กม. เป็น 14 ตร.กม. เพื่อความเหมาะสมแก่การทะนุบำรุงท้องถิ่น

พื้นที่

พื้นที่มีประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 323 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอ่าวน้อย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองวาฬ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเกาะหลัก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว ทำไร่ ประมง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่เทศบาลเมืองประจวบฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ระยะทางประมาณ 323 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา

สถานที่

1) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
4) ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ
5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฯ
6) โรงเรียประจวบวิทยาลัย
7) วนอุทยานแห่งชาติเขาตาม่องล่าย
8) วัดธรรมมิการามวรวิหาร
9) เขาช่องกระจก
10) วัดเกาะหลัก
11) สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เป็นอ่าวที่มีลักษณะโค้งสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนยามเย็นของชาวเมือง นักท่องเที่ยวมักมาเฝ้าชมดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่ เพราะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
2 เขาช่องกระจก เป็นเขาขนาดย่อม บนเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุเจดีย์ และพระศรีมหาโพธิ์ ด้านทิศเหนือมีช่องเขาเหมือสะพานโค้งหรือรูทะลุ จะมีฝูงลิงที่ซุกซนทำให้เพลิดเพลิน
3 อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบคีรีขันธ์
4 ศาลหลักเมือง เป็นศาลที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาช่องกระจก องค์หลักเมืองแกะสลักลวยลายประณีตสวยงามวิจิตรบรรจง โดยส่วนยอดแกะเป็น 4 พักตร์ 4 เศียร เป็นที่สักการะของชาวเมือง และนักท่องเที่ยว

โรงแรม
1 บังกาโลเทศบาล 2 ถนนชายทะเล อำเภอเมืองฯ
2 บ้านบางนางรม 137/1 ถ.สวนสน ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 032 604593, 032 604841, 087 0404946
3 ประจวบสุข 63-5 ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 032 611019 , 032 601490 จำนวน 11 ห้อง ราคา 100-250 บาท
4 ประจวบเพลส 45/1 ซ.6 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 โทร : 032 604811-2 โทรสาร : 032 604812 จำนวน 13 ห้อง ราคา 700-900 บาท
5 สุขสันต์ 11 ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 032 611145 จำนวน 89 ห้อง ราคา 140-350 บาท
6 หาดทอง 21 ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 032 601050-5 จำนวน 142 ห้อง ราคา 400-2,000 บาท
7 โรงแรมคิงโฮเต็ล 203 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองฯ
8 โรงแรมคุ้มเจ้าลาย 683 ถนนประจวบ อำเภอเมืองฯ
9 โรงแรมยุทธิชัย 115 ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมืองฯ
10 โรงแรมสุขใจ 77 ถนนสุขใจ อำเภอเมืองฯ
11 โรงแรมอินทิรา 120 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองฯ
12 โรงแรมแฮปปี้อินท์ 145 ถนนสวนสน อำเภอเมืองฯ
13 โรงแรมโกลเด้นบีท 113 ถนนสวนสน อำเภอเมืองฯ

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารปานโภชนา 11 ถนนชายทะเล อำเภอเมืองฯ
2 ร้านอาหารรับลม 3-5 ถนนสวนสน อำเภอเมืองฯ
3 ร้านอาหารริมเล 71 ถนนชายทะเล อำเภอเมืองฯ
4 ร้านอาหารเฉี่ยวโอ 11 ถนนชายทะเล อำเภอเมืองฯ
5 ร้านอาหารเฉี่ยวโอ 2 ถนนสู้ศึก อำเภอเมืองฯ
6 ร้านอาหารเพลินสมุ 44 ถนนชายทะเล อำเภอเมืองฯ
7 ร้านอาหารเพื่อนคุ 135 ถนนสวนสน อำเภอเมืองฯ
8 ห้องอาหารหาดทอง 21 ถนนสู้ศึก อำเภอเมืองฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยม้วน กล้วยม้วน
2 การบูรหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของชำร่วย หรือของฝากได้
3 งานปัก งานปัก
4 ซาลาเปา ซาลาเปา
5 ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใบบัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าใบบัว
6 ตุ๊กตาจากใบยางพารา ตุ๊กตาจากใบยางพารา
7 ปลาจิ้งจั้ง 3 รส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลา แล้วปรุงรส
8 ปลาทู 3 รส ปลาทู 3 รส
9 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสับปะรด
10 พิมเสนน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของชำร่วย หรือของฝากได้
11 สมุนไพรหอม สมุนไพรหอม ใส่ไว้ในรถยนต์ ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน ช่วยให้บรรยากาศหอมสดชื่น
12 อาหารแปรรูปจากปลา ปลาจิ้งจั้งยำสมุนไพร
13 เทียนหอม เทียนหอม
14 เมี่ยงปลาสายไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาสายไหม นำมาปรุงรสแบบเมี่ยงคำ
15 ไข่เค็มบ้านนารอง ไข่เค็มบ้านนารอง

สินค้าโอทอป ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่
ประจวบคีรีขันธ์
ร้านสวนครัว
ประจวบคีรีขันธ์
ร้านพิสมัยซาลาเปา
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้าน อบจ. ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มไข่เค็มบ้านนารอง
ประจวบคีรีขันธ์
 กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม
ประจวบคีรีขันธ์