ข้อมูลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองวาฬ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ หมู่ 2 บ้านหนองหิน หมู่ 3 บ้านทางหวาย หมู่ 4 บ้านหว้าโทน หมู่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร หมู่ 7 บ้านสวนขวัญ หมู่ 8 บ้านนาทอง หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอเมือง เข้าสู่เขตตำบลคลองวาฬ ประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ปลาหมึกแห้งและปลาเค็ม-แป้งสมุนไพร

สถานที่

1. อบต.คลองวาฬ
2. วัดคลองวาฬ
3. วัดด่านสิงขร
4. วัดหนองหินประชาราม
5. อุทยานวิทยาศาสตร์ห้วยกอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดคลองวาฬ มีพระอุโบสถอายุนับร้อยปี
2 หาดทรายชายทะเลตำบลคลองวาฬ เป็นชายหาดที่สะอาด ประชาชนไม่พลุกพล่าน เหมาะสำหรับการพักผ่อนและรักความสงบ
3 อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรชมจันทรุปราคา ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณได้อย่างถูกต้อง

โรงแรม
1 ซีแซนด์เฮ้าส์ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ราคา 800 บาท/ห้อง
2 บ้านฟอร์ตี้ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : (032) 661437 ราคา 1,500 บาท/หลัง
3 ประสิทธิ์รีสอร์ท หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : (032) 661292 ราคา 800 บาท/ห้อง
4 อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว กองบิน53 กองพลบินที่4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 032 661088 โทรสาร : 032 661087
5 อารยารีสอร์ท 344/1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 081-8587477, 032-661252
6 แสนสุขเฮ้าส์ หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : (032) 661377 ราคา 800 บาท/ห้อง

ร้านอาหาร
1 ร้านหว้ากอ หมู่ 4 บ้านหว้าโทน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารทะเล
2 ร้านอาหารเจ้ปัง หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารทะเล
3 สาลี่โภชนา หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สมายล์คัพเค้ก
2 ขนมเค้ก ขนมเค้กคลองวาฬ เป็นเค้กไข่ มี 4 รส รสส้ม, รสวนิลา, รสกาแฟ และรสใบเตย
3 ถุงผ้าเก็บถุงพลาสติก ถุงผ้าเก็บถุงพลาสติก
4 น้ำปลา น้ำปลาตราโสม ผลิตจากปลาใส้ตัน
5 ป้ายไม้แกะสลัก ป้ายไม้แกะสลัก
6 ผลิตภัณฑ์ประดับมุก ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
7 สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด-ใบบัวบก สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด-ใบบัวบก
8 สมุนไพรไทพฤกษา ใช้สมุนไพรท้องถิ่นที่ไม่มีสารเจือปน
9 ห่อหมกทะเลย่าง ห่อหมกทะเลย่าง
10 อาหารทะเลปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแห้งและปลาเค็ม กะปิ น้ำปลา กุ้งฯ สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มป้ายไม้แกะสลัก
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา
ประจวบคีรีขันธ์
โรงงานน้ำปลาช่วนฮวด
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มเค้กคลองวาฬ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรี หมู่ 2  หนองหิน
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มลำใยบ้านไข่มุก
ประจวบคีรีขันธ์