ข้อมูลตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 บ้านอ่าวน้อย หมู่ 3 บ้านคั่นกระได หมู่ 4 บ้านบึง หมู่ 5 บ้านหนองเสือ หมู่ 6 บ้านเกตุเอน หมู่ 7 บ้านกม.5 หมู่ 8 บ้านวังไทรติ่ง หมู่ 9 บ้านกม.12 หมู่ 10 บ้านวังมะเดื่อ หมู่ 11 บ้านหนองยายเอม หมู่ 12 บ้านย่านซื่อ หมู่ 13 บ้านทุ่งเม่า หมู่ 14 บ้านทุ่งยาว

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31.3 ตร.กม. หรือประมาณ 128,789 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน,ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. อบต.อ่าวน้อย
2. วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
3. วัดนิคมประชาสรรค์
4. วัดนิคมคณาราม
5. วัดคั่นกระได

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเขาคั่นกระได ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีถ้ำ และมีชายทะเล
2 ทะเลบริเวณวัดเขาค้ำคั่นกระได

โรงแรม
1 บ้านไทฮัท 30 ถ.ปิ่นอนุสรณ์(เลียบชายทะเล) ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 0-3260-1407 , 08-5822-4289
2 อ่าวน้อย ซีวิว รีสอร์ท 202/3 หมู่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 4440 , 08 1401 6001 , 08 9615 9012
3 เค วี แลนด์ รีสอร์ท 239 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทร : 032 601224 , 032 601329 , 032 611125 จำนวน 35 ห้อง ราคา 400-2,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานป่านศรนารายณ์ จักสานป่านศรนารายณ์
2 จักสานป่านศรนารายณ์ จักสานป่านศรนารายณ์
3 ตะกร้าของขวัญ ตะกร้าของขวัญ
4 ทองม้วนสูตรโบราณ ทองม้วนสูตรโบราณ
5 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6 ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน มีให้เลือก 2 แบบ คือ สับปะรดกวน และสับปะรดกวนกะทิ มีรสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร แชมพู-ครีมนวดผม สบู่
8 หัตถกรรมผ้าบาติก หัตถกรรมผ้าบาติก
9 แชมพู แชมพู
10 ไวน์ผลไม้ (สับปะรด, กระเจี๊ยบ) ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ (สับปะรด, กระเจี๊ยบ) ผลิตจากผลไม้คุณภาพดี เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
11 ไวน์สับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย
ประจวบคีรีขันธ์
ขวัญใจเจลว่านหางจระเข้
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มอาชีพนิคมบาติก
ประจวบคีรีขันธ์
ทองม้วนสูตรโบราณ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil
ประจวบคีรีขันธ์
ไร่ดินไทย
ประจวบคีรีขันธ์