ข้อมูลตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อนอก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคลองเกลียว หมู่ 2 บ้านหัวโคก หมู่ 3 บ้านอู่ตะเภา หมู่ 4 บ้านละลอง หมู่ 5 บ้านคลองเก่า หมู่ 6 บ้านบ่อนอก หมู่ 7 บ้านคลองชายธง หมู่ 8 บ้านทุ่งโก หมู่ 9 บ้านหนองปุหลก หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 บ้านยุบพริก หมู่ 12 บ้านเข็ดกา หมู่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ หมู่ 14 บ้านทุ่งวัวทอง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 129,374 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม,กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี และ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำประมง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- บางหมู่บ้านยังขาดประปาใช้

การเดินทาง

ตำบลบ่อนอกห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง เป็นระยะทาง 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน, ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. อบต.บ่อนอก
2. สถานีอนามัย
3. วัดคลองเก่า
4. วัดปากคลองเกลียว
5. หาดหว้าขาว

ร้านอาหาร
1 ร้านลมหวน ชายทะเล หมู่ 7 บ้านคลองชายธง ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจว อาหารทะเลต่าง ๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้
2 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้
3 สับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน ผลิตจากสับปะรดคุณภาพดี รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
4 สับปะรดกวน สับปะรดกวน
5 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มกวนสับปะรด
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มพัฒนาสตรี
ประจวบคีรีขันธ์