ข้อมูลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

กุยบุรีเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ที่ตั้งคือบริเวณบ้านจวนบนในปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 2 ต.กุยบุรี ห่างลำน้ำกุยบุรีประมาณ 400 เมตร สมัยกองทัพพม่ายกทัพเข้าตีไทย ต้องเข้ามาทางด่านสิงขรและจะต้องข้ามลำน้ำกุยบุรีบริเวณท่าข้ามซึ่งเป็นส่วนที่แคบและตื้น เจ้าเมืองกุยได้รวมตัวกันลอบโจมตีทัพพม่า และมักประสบชัยชนะเป็นประจำจนมีสมญานามเรียกขานว่า "เสือกุย" และอบต.กุยบุรีก็ใช้สัญลักษณ์ประจำหน่วยงานเป็นรูปเสือด้วย พ.ศ.2503 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ ต.กุยบุรีเป็นกิ่งอ.กุยบุรี และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2506 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกุยบุรี วันที่ 19 มกราคม 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขี้นทั่วประเทศไทย 2,143แห่ง มีผลทำให้สภาตำบลกุยบุรีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

พื้นที่

พื้นที่เขต ต.กุยบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ที่ราบเชิงเขา ลาดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไปทางทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทย พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม และ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับส ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ การทำไร่สับปะรด การทำนา ปลูกมะพร้าว ปลูกว่านหางจรเข้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร ฯ ด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาและยังมีประชากรบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่เข้าไม่เต็มพื้นที่ ประชากรบางส่วนยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่จำนวนไม่มากนัก
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนอง-มะซาง หมู่ที่ 3
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 4 ตู้
ลำห้วย 1 สาย (ลำห้วยบ้านบน หมู่ที่ 2)
ฝาย 3 แห่ง (หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง , หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง)
บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง (หมู่ที่ 6)
บ่อโยก (บ่อน้ำบาดาล) 5 แห่ง (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 จำนวน 3 แห่ง)
ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง (หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 6 ชาวบ้านใช้

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางก่อนเข้าสู่ตัวเมืองกประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลกุยบุรี
-ทางรถไฟ รางรถไฟทอดตัวจากทิศเหนือ จรดทิศใต้ ขนานไปกับถนนเพชรเกษม

ผลิตภัณฑ์

สบู่สมุนไพร-เหยื่อตกปลา

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี
2.สำนักงานเทศบาลต.กุยบุรี
3.สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุยบุรี
4.วัดกุยบุรี
5.วัดวังยาว
6.โรงพยาบาลกุยบุรี
7.สถานีอนามัยบ้านหนองมะซาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกุยบุรี เป็นวัดที่ตั้งมาตั้งแต่โบราณกาล เดิมชื่อว่าวัดกุย ติดกับแม่น้ำกุยบุรีฝั่งซ้าย และอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม บริเวณตั้งวัดในปัจจุบันเดิมมีอยู่ 7 วัดแต่ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่คือ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยทำจากหินทรายสีแดง
2 พิพิธภัณฑ์กุยบุรี เริ่มจัดตั้งโดยอาจารย์ชัยสิทธิ์ ชลอสันติกุล อาจารย์หมวดสังคม โรงเรียนกุยวิทยา ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ และโบราณวัตถุจากผู้ปกครองเด็ก เพื่อเก็บไว้ให้เด็กนักเรียน หรือเด็กรุ่นหลังได้ศึกษา
3 วัดกุยบุรี บริเวณหน้าวัดกุยบุรีมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อหนึ่ง เมื่อปีใดฝนแล้ง ชาวเมืองกุยบุรี จะไปขุดบ่อน้ำทิพย์ดังกล่าว และหากชุดพบขอนไม้สีดำอยู่ก้นบ่อเมื่อใด ฝนก็จะตกลงมา ความแห้งแล้งก็จะหมดไป
4 พิพิธภัณฑ์กุยบุรี
5 วัดวังยาว พระวิริยากรโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุยบุรีเจ้าอาวาสวัดวังยาว ได้เล่าว่า หลายร้อยปีผ่านมากุยบุรีไม่มีเครื่องหมายบ่งยบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นเมืองเก่าต่อไปภายหน้าจะไม่ทราบว่า เมืองกุยบุรีเดิมอยุ่ที่ใดจึงเห็นสมควรจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้เป็นปูชนียสถานที่ควารต่อการบูชา ระลึกถึงของเมืองกุยบุรี โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดยาว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 TARA EBONY TARA EBONY
2 ขนมนพคุณ ขนมนพคุณ
3 ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
4 ชัญานุชน้ำว่านหางจระเข้ ชัญญานุชน้ำว่านหางจระเข้
5 น้ำดื่มสมุนไพร น้ำดื่มสมุนไพร บำรุงร่างกาย ทำให้สดชื่น สุขภาพแข็งแรง
6 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้
7 บอนไซดอกไม้ไทย ดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก
8 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
9 สบู่สมุนไพรธรรมชาติ สบู่สมุนไพรธรรมชาติ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ มีให้เลือกหลายชนิด ทั้งมะละกอ,มะขาม,ขมิ้น,มะนาว,มะกรูด และน้ำผึ้งซึ่งแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่ต่างกัน
10 เหยื่อตกปลาปลอม ผลิตภัณฑ์เหยื่อตกปลาปลอม ทำจากไม้โมกทำเป็นรูปปลาและสัตว์ต่าง ๆ แล้วแต่ชนิดของปลาที่จะตก มีให้เลือกมากมาย สวยงาม แข็งแรง ทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

TARA  EBONY
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้านกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์