ข้อมูลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

กุยบุรีเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ที่ตั้งคือบริเวณบ้านจวนบนในปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 2 ต.กุยบุรี ห่างลำน้ำกุยบุรีประมาณ 400 เมตร สมัยกองทัพพม่ายกทัพเข้าตีไทย ต้องเข้ามาทางด่านสิงขรและจะต้องข้ามลำน้ำกุยบุรีบริเวณท่าข้ามซึ่งเป็นส่วนที่แคบและตื้น เจ้าเมืองกุยได้รวมตัวกันลอบโจมตีทัพพม่า และมักประสบชัยชนะเป็นประจำจนมีสมญานามเรียกขานว่า "เสือกุย" และอบต.กุยบุรีก็ใช้สัญลักษณ์ประจำหน่วยงานเป็นรูปเสือด้วย พ.ศ.2503 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ ต.กุยบุรีเป็นกิ่งอ.กุยบุรี และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2506 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกุยบุรี วันที่ 19 มกราคม 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขี้นทั่วประเทศไทย 2,143แห่ง มีผลทำให้สภาตำบลกุยบุรีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

พื้นที่

พื้นที่เขต ต.กุยบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ที่ราบเชิงเขา ลาดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไปทางทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทย พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม และ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับส ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ การทำไร่สับปะรด การทำนา ปลูกมะพร้าว ปลูกว่านหางจรเข้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร ฯ ด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาและยังมีประชากรบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่เข้าไม่เต็มพื้นที่ ประชากรบางส่วนยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่จำนวนไม่มากนัก
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนอง-มะซาง หมู่ที่ 3
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 4 ตู้
ลำห้วย 1 สาย (ลำห้วยบ้านบน หมู่ที่ 2)
ฝาย 3 แห่ง (หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง , หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง)
บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง (หมู่ที่ 6)
บ่อโยก (บ่อน้ำบาดาล) 5 แห่ง (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 จำนวน 3 แห่ง)
ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง (หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 6 ชาวบ้านใช้

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางก่อนเข้าสู่ตัวเมืองกประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลกุยบุรี
-ทางรถไฟ รางรถไฟทอดตัวจากทิศเหนือ จรดทิศใต้ ขนานไปกับถนนเพชรเกษม

ผลิตภัณฑ์

สบู่สมุนไพร-เหยื่อตกปลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

TARA  EBONY
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้านกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์